Prof. Yaşar Özdemir

Hoş geldiniz!

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

MTTB Başkanlık divanları

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNİN

KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE BAŞKANLIK DİVANLARI

 

      MTTB’ nin kısa tarihçesinde belirtildiği gibi;    İstiklal Savaşını da içeren on yıllık süreçte M.T. T.Birliği ve yöneticileri hakkında ayrıntılı bilgi ve belgelere rastlanmamaktadır. Ancak M.T. T.Birliğinin 90. kuruluş yıl dönemi vesilesiyle sunulan “ DÜNLERDEN YARINLARA MTTB” adlı dergide, bu on yıllık süreçte “ Tahsin Bekir Balta (ikinci Başkan) “ ; “Ferruh Ağan (İkinci Başkan) “ , “Nihat Üçüncü “ , “Adnan Ötüken “ faal rol oynayan kişiler oldukları ifade edilmektedir. Bu on yıllık dönemde Genel başkan veya birinci başkan olarak görev yapanların adlarına ise rastlanılmamıştır.

 

1926 – 1927

Genel Başkan

TAHSİN BEKİR BALTA

*****

1928 – 1930 

Genel başkan

Ferruh Ağan

*****

 1931 – 1933

Genel başkan

Tevfik İleri

*****

1934 – 1935

Genel başkan

Zeki Batur

***

Başkan Vekili:

Osman Nuri;

***  

İkinci Başkan:

Cihat Hikmet, Hayrettin

*****

1936

Genel başkan

Kutsi Tecer

***

Genel Sekreter

Süfyan Rıza, Yedek Fuat

***

Genel Muhasip

Nihat Rüştü

***

Veznedar

Muhiddin, yedek Cemal

***

Dâhiliye büro Şefi

Rüknettin Fethi, yedek Mehmet

***

Neşriyat büro şefi

Ekrem Celal

***

 Teftiş Heyeti başkanı

Fikri, yedek Nedim

***

Dâhiliye bürosu

Haluk Raif, Hulusi, Süleyman

***

Hariciye bürosu

Nihat Tahir, Celal, Meliha, Muammer

***

İktisat bürosu

Meliha, Nuri, Macit, Mahmut, Faruk

***

Neşriyat Bürosu

Bedriye, Mehmet, Sabri, Zahir

*****

ARALIK 1946 – 1948

Genel Başkan

Rehai İslam

***

Yönetim kurulu üyeleri

Ali ihsan Göğüs

Basri Balcı

Bedri Şefkatli

Emet Tunç

 Erdoğan Meto

Erol Zeytinoğlu

Gökhan Evliyaoğlu

Gültekin Sonsuzoğlu

Güner Pulhan

Hikmet Savaş

İsmail Sivri

Kamuran Evliyaoğlu

Mehmet Sağlam

Doğan Can

Muzaffer Aşkın

Nedim İşsever

Sersin Sonsuzoğlu

Oğuz Aygün

Orhan Birgit

Orhan Cankat

Suphi Baykam

Şemsi Kuseyri

*****

1948 - Mart 1951

Genel Başkan

Suphi Baykam

***

İkinci Başkan

Orhan Birgit

***

Yönetim kurulu Üyeleri

Sabahattin Özalp

Gündüz Ege

Doğan Can

Sabahat Erdem

 Nejat Çerman

Kamuran Evliyaoğlu

*****

Aralık 1951 – 11 Nisan 1955

Genel Başkan

Kamuran Evliyaoğlu

***

İkinci Başkan

Abdurrahman Celal Aşkar

***

Genel Sekreter

Malik Danışman

***

Genel Muhasip

Muammer Macaroğlu

 ***

Yönetim Kurulu Üyeleri

Alparslan Omay

Hıdır Babatürk

Erdoğan Andar

Sıtkı Şaylı

Naki Turan

Orhan Ergül

Özdemir Atalay

Nazmi Ünal

 Hami Falay

Dündar Parmaksızoğlu

Gündüz Ege

Nejat Çerman

Arman Timurkan

O.Selahattin Akbulut

Süha Güngörün

Ayhan Kuman

İhsan Aygün

Özcan German

Muzaffer Akçay

Erdoğan Etemoğlu

*****

11 Nisan 1955 – 17 Mayıs 1955

Genel Başkan

Nejat Çerman

***

Genel Sekreter

 Dündar Parmaksızoğlu

*****

1955 – 1959

Genel Başkan

Orhan Sakarya

***

İkinci Başkan  

Bülent Kırımlı

***

Genel Sekreter

Ali Sait Oğuz

*****

1959

Genel Başkan

Vehbi Ünal

***

İkinci başkan

Muzaffer filiz yüce

***

Genel Sekreter

Hüseyin Sağıroğlu

***

Genel Muhasip

Mete Akıncı

***

İstanbul İcra Konseyi Başkanı

Bilgi alınamadı

***

Ankara İcra Konseyi Başkanı

Bilgi alınamadı

***** 

31 Ekim 1959 – Nisan 1961 

Genel Başkan

Yaşar Özdemir

***

İkinci Başkan

Beşir Hamidi

***

Genel Sekreter

Hüseyin Sağıroğlu

***

Genel Muhasip

Yüksel Çengel, Teoman dikmen

***

İstanbul İcra Konseyi Başkanı

Selim Şenay, Mete Akıncı, Ersin Ertekin

***

Ankara İcra Konseyi Başkanı

Erkan Okan, Kemal Kumkumoğlu

Turgut Özdemir

***

Yüksek denetleme kurulu

Nedret Yalçı, Cengiz Şener, Cafer Karadağ

***

Yönetim kurulu üyeleri

Yaşar Özdemir

Beşir Hamidi

Hüseyin Sağıroğlu

Yüksel Çengel

Erdem Okan

Kemal Kumkumoğlu

Bülent Savaş

Naim Pembegül

Bedii Erdoğan

Oktay Evinç

Erhan Okan

Çetin Altınöz

Erdem Anıl

Mehmet Ayhan

Ersin Ertekin

Hamdi Çiğdem

Aydın Kumru

Fetullah Kakioğlu

Cezmi Akıncı

Abdullah Koçak

Süleyman Bek Karayazılı

Ali Rıza Olcayto

Yaşar Bayındır

İsmet Bayındır

Selim Şenay

Öznur Tekin

Hülagü Bağcılar

Mete Akıncı

Orhan Gama

Naci Mısırlıoğlu

Hüseyin Gemici

*****

6 MAYIS 1961 – ŞUBAT 1963

Genel Başkan

Faruk Narin

***

İkinci Başkan

Yalçın Tokyürek

***

Genel Başkan Vekili

Turhan Koca balkan, Aytaç Bilgen

***

Genel Sekreter

Aydın Velioğlu, Turhan Kocabalkan, Feramuz altın

***

Genel Muhasip

Ümit Akkartal

***

İstanbul İcra konseyi Başkanı

Rahmi Özkan

***

 Ankara İcra Konseyi Başkanı

Edip Geyikli, Yavuz Ulusoy

***

Yönetim kurulu üyeleri

Feramuz Altın 

Yaşar Soydaş

Erdoğan Hançer

Rahmi Özkan

Aytaç Bilgen

Aydın Velioğlu

Nadir Bayır

Zekayi Akıllıoğlu

Kubilay Kalaylı

Demir Baygül

Olgun Bakırburç

Fikret Kurt

Nurhan Altuğlu

Yaşar Özürküt

Ümit Akkartal

Tevfik Tekin Akpınar

Burhan Yılmaz Özkirişçi

Özkan İbar

Çetin Saraç

Erdolon Güneysu

Zeki Savatlı

Turhan Kocabalkan

Ahmet Gülhan

Bozkurt Göğüş

Hilmi Karslı

Hasan Cengiz

Nuri Gürgür

Metin Akın

Metin Kumal

Metin Özçamur

Yavuz Sarıoğlu

Metin Hançer

Nevzat Yurdağ

Rafet Yinanç

İbrahim Metin

Oğuz Çetinoğlu

Halil Özyıldız

Kemal Yüksek

Uğur Akbulut

Erdinç Demirbaş

Engin Erberik

Erdoğan Tarlabaşı

Sabahattin Kurt

Ekrem lehsi Tuncay

Şükrü Sertpolat

Adnan Temuçin

Ekrem Erkan

Ünal Topçu

***

Şube Müdürleri

Milli Hareketler: Fikret Kurt

Öğrenci Meseleleri: Yaşar Özürküt  

Kültür ve edebiyat: Nadir Bayır

Neşriyat: Hilmi Karslı   

Tesisler ve İdare: Özkan İbar

Basın Yayın: Erdoğan Hançer

Spor: Ahmet Gülhan

Tiyatro: Ümit Akkartal

Turizm ve Dış Temaslar: Çetin Saraç

*****

Şubat 1963 – 18 Mart 1965

Genel Başkan

Yüksel Çengel

***

İkinci Başkan

Edip Geyik

***

Genel Sekreter

Ersin Ertekin

***

Genel Muhasip

Alkan Fidan, Turgut Er

***

İstanbul icra konseyi Başkanı

Bozkurt Göğüş, Esfender Korkmaz,

Rahmi Özkan

***

Ankara İcra Konseyi Başkanı

Zeki Afşar

***

Yönetim Kurulu üyeleri

Yavuz Ulusu

Aydın Velioğlu

Selim Şenay

Zekai Akıllıoğlu

Zeki Avşar

Metin Kumal

Fikret Kurt

Tevfik Fikret Alpınat

Nadir Bayır

Metin Akpınar

Zeki Alasya

Naim Gül

Özkan İbar

Yalçın Manav

Nizamettin Gülle

Çetin Saraç

Nedim Otyam

Bekir ügü

*****

18 Mart 1965 – 28 Kasım 1966

Genel Başkan

Rasim Cinisli

***

İkinci Başkan

Yavuz Ulusu

***

Genel Sekreter

Zeki Seymen

***

Genel Muhasip

Ahmet Fidan

***

İstanbul İcra Konseyi Başkanı

Cevat Akarçay, Ethem Köse, Veysel Erdem

***

Ankara İcra Konseyi Başkanı

Kemal Karlıbel

***

Erzurum İcra konseyi Başkanı

Kemal Karlıbel

***

Basın Yayın Müdürü

Ziya Bakırcıoğlu

***

Tiyatro Müdürü

Abidin Akın

***

Folklor ve Müzik Müdürü

İsmail Köse

***

Kütüphane Müdürü

Selami Yılmaz

***

Dış Türkler Müdürü

Niyazi Adıgüzel

***

Fotoğrafçılık Servisi

Özhan Civelek

***

Spor Müdürü

Macid Ergene, Nurettin İspir

***

Yönetim kurulu üyeleri

Özkan İbar

İbrahim Çetinkaya

Bülent Alyanak

Veysel Abidin Erdem

Atilla Kılıçoğlu

Ahin Yeğin

Nurettin İspir

Hüseyin Çavuşoğlu

Alattin Koçak

Ahmet İyioldu

Fehim Üçışık

Zeki Oral

Saylan Hekimoğlu

Sabahattin Bilginer

Nevzat Köseoğlu

Nuri Gürgür

Metin Kumal

Dursun Ak

Erol Özcan

Cezmi Bayram

Mehmet Aktaş

Şerafettin Yılmaz

Celal Er

Yaşar Karakoç

Fikret Genç

*****

15 Mart 1967- 19 Mayıs 1969

Genel Başkan

İsmail Kahraman

***

İkinci Başkan

Atilla Özer

***

Genel Sekreter

Erman Tuncer, Osman Yumak

***

Genel Muhasip

Burhanettin Kayhan, Mustafa Mutlu  

***

İstanbul İcra Konseyi Başkanı

Hüseyin Coşkun

***

Ankara İcra Konseyi Başkanı

Atilla Özer

***

Erzurum İcra Konseyi Başkanı

Ömer Eyüboğlu, Ali Kobaza

 

***

Yönetim Kurulu Üyeleri

Erman Tuncer

Muharrem Alpaslan

Hüseyin Çavuşoğlu

Mehmet Gökalp

Hayri Alavand

Cemil akın

Hamdi Coşkun, Hüseyin Coşkun

Erol Konyalıoğlu

Burhaneddin Kayhan

Musa Gükkaya

Halit Göknil, Yekta Kırca

Mustafa Mutlu 

Mustafa Ok

Nazım Baş

Ziya Bakırcıoğlu

***

Merkez İcra Konseyi

Nezih Saruhanoğlu

Vahap Kaba

Davut Küçükoğlu

Bekir Sıtkı Albayrak

Mehmet Alacacı

Hilmi Erek

Mehmet Babayiğit

İlyas Bulut

M. Muhtar Kocakerim

İlker Acar

Yakup Aktaş

Murat Duman

Kamil Aydın

***

Müdürlükler

Basın Yayın Müdürü: Mehmet Kanyılmaz,

Mehmet Çiftçigüzeli, Ahmet Semiz

Dış Türkler Müdürü: Niyazi Adıgüzel, Saygın Hürmüzlü

Eğitim Müdürü: Can Kulaksızoğlu, Mustafa Alikoç, Hüseyin Cıkcık 

Folklor ve Müzik Müdürü:

Naim Gülefendioğlu, Halim K.Köksal

Fotoğrafçılık Müdürü: Ziya Güneli

Huzur Zabıtası Müdürü: Osman Yumak

İş bulma Müdürü: Hüseyin Çavuşoğlu

Kitap Kulübü Müdürü: Mehmet Alacacı

Kültür Müdürü: Vahap Kaba

Kütüphane Müdürü: Osman Okur

Öğrenci Meseleleri Müdürü:

Kadri Keskin, Erman Tuncer

Spor Müdürü: Erol Oral, Asım mailmail

Tesisler Müdürü: Dursun Ali Çemberci, Hamdi Coşkun, İsmet Öztürk

Tiyatro ve Sinema: Turan Sevgili,

 Bahaddin Cebeci

Trafik Eğitim Müdürü: Mehmet Babayiğit

Turizm ve dış temaslar Müdürü:

Metin Taşkent, M. Yalçın Nutku

***

Fatih Gençlik Vakfı Mütevelli heyet Üyeleri

İsmail Kahraman (Başkan)

Burhanettin Kayhan

Erman Tuncer

Mustafa Mutlu

Ahmet Semiz

*****

12 Ağustos 1969 – 25 Mart 1971

Genel Başkan

Burhaneddin Kayhan

***

İkinci Başkan

Tünaydın Demircioğlu

***

Genel Sekreter

Hüseyin Coşkun

***

Genel Muhasip

Ömer Öztürk

***

İstanbul icra konseyi Başkanı

Osman Yumak

***

Ankara İcra Konseyi Başkanı

Bilgi Edilemedi

***

Erzurum İcra Konseyi Başkanı

Muammer Gençoğlu

***

Yönetim Kurulu Üyeleri

Celal Tunç

İsmail Yazıcı

Mehmet Soslu

Davut Küçükoğlu

Mahmut Kirazoğlu

Hüseyin Coşkun

Kemal Gündoğdu

Ömer Öztürk

Süleyman Özerol

Sedat Savaşer

Osman Yumak

Ali İhsan Mutlu

***

Not: İcra Konseyi ve Müdürlükler üye veya görevliler listeleri yazılmadı.

26 Mart 1971 – 27 Mayıs 1973

Genel Başkan

Ömer Öztürk

***

İkinci Başkan

Mehmet Erol

***

Genel Sekreter

Yusuf Akaya, Mete Doğruer, Raşit Ürper

***

Genel Muhasip

Kemal Gündoğdu, Ali İhsan Mutlu

***

Merkez İcra Konseyi Başkanı

Mehmet İncili, Yusuf Akaya

İstanbul İcra Konseyi Başkanı

Bilgi edilemedi

***

Ankara İcra konseyi Başkanı

Bilgi edilemedi

***

Erzurum İcra Konseyi Başkanı

Mustafa Sarı Çiçek

***

İzmir İcra konseyi Başkanı

Fehmi Koru

***

Not: İstanbul ve Ankara İcra Başkanlıkları Tüzük değişikliği ile merkez icra konseyi haline getirilmiş olabilir.

***

Genel Yönetim Kurulu Üyeleri

Raşit Ürper

Mehmet Bozkurt

Halil Şirvanlı

Sedat Yenigün

Mahmut Kirazoğlu

Hüseyin Coşkun, Yaşar Balcı

Mehmet Arat

İ.Mete Duğruer

Şükrü Çapar

Nasuh Boztepe

Yusuf Akkaya

Şaban Gökoğlu

Ramazan Babayiğit

A.İhsan Mutlu

Burhan Sümer

Cezmi Akın

Mustafa Kütahyalıoğlu

Mehmet İnce

Mustafa Sarıçiçek

Şefik Aşıkoğlu

Fehmi Koru

A.Gürsan Çelik

Sabri Tekir

Mustafa Öztoklu

Faruk Köseoğlu

Mustafa Kocaer

***

Murakabe Heyeti

Abdurrahman Gültekin, Abit Özmen, Sedat Savaşer, Zeki Tosun, Bahaddin Cebeci

***

Haysiyet Divanı

Osman Yumak, Hulusi İzkaya, Yusuf Öymen, Tevfik Taceddin, Mehmet Mırık

*****  

27 Mayıs 1973 – 7 Temmuz 1974

Genel Başkan

Raşit Ürper

***

İkinci Başkan

A.Fatih Uğurlu

Genel Sekreter

İsrafil Şimşek

***

Genel Muhasip

Bülent Katkak

Merkez İcra Konseyi Başkanı

Abit Özmen

***

Erzurum İcra Konseyi başkanı

Abdullah Fatih Ayazğar, Mehmet Gönen

***

İzmir İcra Konseyi Başkanı

Halit Şahin

***

Genel Yönetim Kurulu Üyeleri

Raşit Ürper

Sedat Savaşer

İsrafil Şimşek

Bülent Katkak

Abid Özmen

Süreyya Köleoğlu

Sami Şener

A.İhsan Mutlu

Sadi Kaya

Yafes Yüzügüldü

M. Ali Sert

Halit Şahin

Emin Çınar

Celal Akbulut

Cevat Sarıgül

*****

7 Temmuz 1974 – 3 Ağustos 1975

Genel Başkan

Abid Özmen

***

İkinci Başkan

Bilgi Edilemedi

Genel Sekreter

İsmail Hakkı Biçer, Recep Çığa

***

Genel Muhasip

Rüştü Ecevit

***

Merkez icra Konseyi Başkanı

Kemal Karadeniz

***

Genel Yönetim Kurulu Üyeleri

İsmail Hakkı Biçer

Recep Çığa

Rüştü Ecevit

Kemal Karadeniz

İsrafil Şimşek

Bilal Şahin

Abdullah Gül

Sami Şener

Cafer Tatlıbal

Abdullah Özmen

Ahmet Gök

Mustafa güçlü

Süleyman Öztürk

Ahmet Ali Aydın

Abdülaziz Keskin

Cevat Adıgüzel

Celal Akbulut

Emin Kılavuz

***

Müdürlükler

Basın Yayın Müdürü: Yaşar Karayel

Eğitim Müdürü: Ramazan Divleli

Merkez Orta Öğrenim Komitesi Müdürü: Hüseyin Öztürk

Teşkilatlarla İrtibat Müdürlüğü: Özkan Göksel

Kültür Müdürü: Yusuf Tosun; Azzem Aslan

Tesisler Müdürü: Ahmet Karataş

Tiyatro Müdürü: Süleyman Karataş, Mustafa Uysal

Trafik Eğitim Müdürü: Mustafa Karaayvaz, Süleyman Karataş

Turizm Müdürü: Fahri Abken, Turan Kalelioğlu

Kulüpler

Kitap kulübü Başkanı: Galip Boztoprak, Mustafa Karabacak, Mürsel Yılmaz

Spor Kulübü Başkanı: Abid Özmen

Sinema Kulübü Başkanı: Salih Diriklik

Enstitüler

Sosyal ilimler Enstitüsü Müdürü: Kasım Yapıcı

*****

3 Ağustos 1975 – 16 Ekim 1976

Genel Başkan

Rüştü Ecevit

***

İkinci Başkan

Bilgi Edilemedi

***

Genel Sekreter

Sami Şener, Kasım Yapıcı

Genel Muhasip

Ahmet Sarıkaya

İcra Konseyi Başkanı

Yaşar Karayel, Ahmet Bakal

İcra Konseyi Başkan Yardımcıları

Mahmut Okur

Sıddık Kara

İ.Hakkı Uysal

Mustafa Kara

Şehmuz durgun

Kenan Yabanigül

 Kemal Temiz

Ahmet Uslu

Rıfat Bala

Mustafa Uzbaş

Aydın Aslan

Kemal Küçükyılmaz

Erol Toptaş

Metin Erkaya

Hüseyin Gazibaş

Ali Gürbüz

Zühtü Akça

Osman Alaykıran

Mevlüt Yıldız

Haşmet Oğuzalp

İsmail Hakkı Pişkin

Merkez Koordinatörü Yardımcıları

Remzi Çetin

Raşit Demirhan

Orhan Yentürk

Abdullah Özmen

Ramazan Divleli

Mustafa Güçlü

Hasan Dağ

Yakup Kaldırım

Ramazan Böcü

Ahmet Eskinus

Ahmet Kiriş

Ahmet Gedikağaoğlu

A.Ali Aydın

Sedat Ecevit

Mustafa Demirok

Necip Büyükaslan

Adem Turgut

***

Genel Yönetim Kurulu Üyeleri

Rüştü Ecevit

Kasım Yapıcı

 Ahmet Sarıkaya

Kemal Karadeniz

Mürsel Yılmaz

Sami Şener

Adem Uğur

Nedim Şirin

Yaşar Karayel

Bekir Yıldız

Recep Anaş

Ahmet Bakal

Mustafa Güçlü

Tevfik Arslan

Yaşar Bilen

Ali Öğüldü

Mustafa Ateş

*****

16 Ekim 1976 – 4 Aralık 1977

Genel Başkan

Cemaleddin Tayla

***

İkinci Başkan

Bilgi edinilemedi

***

Genel Sekreter

Cemil Can

***

Genel Muhasip

Süleyman Öztürk

***

İcra Konseyi Başkanı

Kenan Yabanigül

***

İcra Konseyi Başkan Yardımcılar

Mustafa Özbaş

Kemal Temiz

Abdullah Özmen

Remzi Çetin

Haşmet Oğuzalp

Ahmet Uslu

Sedat Ecevit

İbrahim Örük

Musa Savaş

Mustafa Mercan

Hasan Angı

Abdullah Yıldız

İzzet Korkmaz

Murat Kankaynar

Ali karantinalı

Hasan Aktürk

Ahmet Coşkun

Hüseyin Büyük

Emin Uysal

Mustafa Bozcam

Nuri Uslu

Emin Ulu

Albuz Erdoğan

***

Özel Sekreterlik

Ali Özen

Nuri Özen

Yaşar Zengin

Genel Yönetim Kurulu Üyeleri

Cemaleddin

Cemil Can

Süleyman Öztürk

Kenan Yabanigül

Kasım Yapıcı

Ahmet Sarıkaya

Ramazan Divleli

Mustafa Uzbaş

Kemal Temiz

Kaya Top

Hasan Dağ

Vehbi Ecevit

Oktay Kılıç

Namık Ak

Yaşar Bilen

İsmail Tataroğlu

*****

04 Aralık 1977 – 28 Temmuz 1979

Genel Başkan

Kasım Yapıcı

***

İkinci Başkan

Bilgi edilemedi

***

Genel Sekreter

Ali Öztürk, Cemil Can

***

Genel Muhasip

Abdullah Top, Ali Öztürk

***

İcra Konseyi Başkanı

Mümin İriş, Haşmet Oğuzalp

İcra Konseyi Başkan Yardımcıları

Vehbi Ecevit

Hüsameddin Sönmez

Hasan Angı

İsmail Uzbaş

Alparslan Doğusan

İbrahim Erken

Sabahaddin Özmen

İbrahim Bayram

Muammer Yener

Kazım Arıcı

Kadir Alp

Cemaleddin Kutluca

Ali Güdücü

Osman Küçük

Alattin Cennet

Hüseyin Eryiğit

Ali Karantinalı

Cafer Çetinbaş

Ali kaloğlu

Mansur Kılaç

Aydın Derin

 Zeki Kılıç

 Ahmet Uslu

Servet Özcan

Kerem Ateş

***

Özel Sekreterlik

Yakup Barutçu

Yaşar Zengin

İshak Subaşı

Ali Göbel

Genel Yönetim Kurulu Üyeleri

Kasım Yapıcı

Cemil Can

Ali Öztürk

Mümin İriş

Abdullah K. Top

Süleyman Öztürk

Kenan Yabanigül

Hasan Dağ

Vehbi Ecevit

Hüsamettin Sönmez

Musa Savaş

Sadettin Engin

Oktay Kılıç

Namık Ak

Hasan Aktürk

*****

28 Temmuz 1979 – 30 Ağustos 1980

Genel Başkan

Haşmet Oğuzalp

***

İkinci Başkan

Bilgi edilemedi

Genel Sekreter

Ahmet Kuş,Süleyman Öztürk

***

Genel Muhasip

Tahir Akyürek

***

İcra Konseyi Başkanı

Ahmet Uyan, Yaşar Korkmaz

***

İcra konseyi başkan Yardımcıları

Şeref Sevinç

Yakup Barutçu

Sabahattin Özmen

Ali güdücü

Alaaddin Cennet

Osman Küçük

Hüseyin Eryiğit

Vehbi Ecevit

Hasan Angı

Alpaslan Doğusan

Cemaleddin Kutluca

Cafer Çetintaş

Ali Kaloğlu

İbrahim conkar

Akif Çalışkan

Turgut Durmuş

İbrahim ışık

Muammer Yener

İbrahim Erken

Kadir Alp

İbrahim Avcı

M. Çelebi ince

Ali Karantinalı

Recep İren

Albuz Erdoğan

Adem Soydoğan

Sadettin Eğri

Zekeriya Muku

Namık Kılıç

Mustafa Kıvrak

Recai Öztürk

Mustafa Ulusoy

Mustafa Uysal Mehmet Eski

M. Emin Yıldız

***

Özel Sekreterlik

Nizamettin Ünlü, Mustafa Özdoğan, Mehmet Aydoğmuş

***

Genel Yönetim Kurulu Üyeleri

Haşmet Oğuzalp

Süleyman Öztürk

Tahir Akyürek

Ahmet Kuş

Ahmet Uyan

Hasan Dağ

Yaşar Korkmaz

Hasan Angı

Osman Özdemir

Sabahattin Özmen

Salih Mutlu

Talat Fırlar

Mehmet Yılmaz

Ünal Kılıç

Metin Karagöz

*****

30 Ağustos 1980 – 12 Eylül 1980

Genel Başkan

Vehbi Ecevit

***

İkinci Başkan

Bilgi edilemedi

***

Genel Sekreter

Salih Mutlu

***

Genel Muhasip

Cemal Top

***

İcra Konseyi Başkanı

İsmail Üzbaş

***

Genel Yönetim Kurulu Üyeleri

Vehbi Ecevit

Salih Mutlu

Cemal Top

İsmail Topbaş

Hüseyin Sivri

Yakup Barutçu

Süleyman Öztürk

Muzaffer Şeker

Cevdet Fırlar

*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz