Prof. Yaşar Özdemir

Hoş geldiniz!

Üyelik Girişi
Site Haritası
Takvim

MTTB Yıllarım

MTTB YILLARIM

Cemiyet veya dernek ilgim “YEŞİLAY” cemiyeti ile başlar. Yıl 1940 ‘ CAĞALOĞLU ORTAOKUL’ unda ikinci sınıf öğrencisiyim. Sınıf arkadaşlarımdan ŞÜKRÜ ALSANCAK Yeşilay cemiyetine üye olduğunu söyledikten sonra, cemiyet hakkında açıklamalarda bulundu. Eğer arzu edersem beni de Yeşilay cemiyetine üye yaptırabileceğini ifade etti ve tetkik etmem veya okumam için birkaç Yeşilay dergisi ile Yeşilay hakkında basında yer alan bazı yazıları içeren küçük bir dosya verdi. Verileri tetkik ettikten sonra arkadaşıma üye olmaya karar verdiğimi söyledim. Birlikte Yeşilay‘ın o zaman Sirkecideki genel merkezine gittik. Verilen giriş beyannamesini doldurdum ve imzaladım. Bir ay sonra aldığım davet mektubunda belirtilen gün ve saatte toplantı yerinde idim. Gelenler yetmiş kişi kadardı. Toplantı tam saatinde başladı.

     Bir Görevli bayan kürsüye gelerek açılış ve hoş geldiniz konuşması yaptıktan hemen sonra, konuşmasını yapmak ve yemin ettirmek üzere Yeşilay cemiyeti başkanı Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay ‘ ı mikrofona davet etti. Kısacık boylu tombulca olan başkanı ben ilk defa görüyordum. Çok güzel bir konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda, yeminden sonra sizde yeşil ay mensubu olacaksınız dedi. Pekiyi ne olacak  ‘ Bizden, sizden sonra içki içenler olmayacak mı?  Tabii ki olacak. Biz içenlerle değil, içmeyenlerle ilgileneceğiz. ‘ dedi. Yaklaşık bir ay sonra anımsadığıma göre 3765 no ile Yeşilaycı olmuştum.

     Yeşilay bünyesinde yapılan faaliyetlere ve bilhassa cemiyetin yıllık kongrelerine sürekli olarak katıldım. Bu kongrelerde, ileri yıllarda cemiyetlerle (veya dernek ) ilgili çalışmalarımda gerekli olacak tüm cemiyetsel bilgileri algılayabildiğim kadarı ile aldım. Doğrusunu söylemek gerekirse kongrelerde çok iyi bir dinleyici olarak kaldım. Cemiyetler kanunu, gündem, meclis iç tüzüğü, usul ve benzeri değim ve çokluk kullanılan diğer cemiyetsel kavramlarla ilk temasım Yeşilay kongreleri olmuştu. 

     Kongrelerin göz bebeği sayın başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay ile beden eğitimi öğretmeni olan Sayın Ziya Işıldak idiler. Anımsadığım bir olayı nakletmek isterim: Bir kongre de Sayın Ziya Işıldak tenkitler faslında konuşurken sözü Yeşilay dergilerine getirerek, dergilerdeki yazıların önemine göre sıralanmadığından bahisle sert tenkitlerde bulundu. “Bu sıralamayı kontrol edecek biri yok mu?” diye sordu.

Çok büyük bir alkış aldı. Ben gerçekten heyecanlandım. Başkan ne diyecek diye meraklandım. Sıra tenkitlere cevap maddesine gelince, başkan söz aldı. Yapılan tenkitlerin her birini sırasıyla cevaplamağa başladı. Sıra Ziya Işıldak beyin dergilerdeki yazıların önemine göre sıralanmadığı iddiasına gelince, şöyle dedi: Cemiyet merkezinden dergileri getirdim. Şimdi  dergilerdeki yazıların önemlilik sırasına uygun olup olmadığını açıklayacağım dedi ve , her derginin içeriğinin konu başlıklarını okudu ve sırlanmanın genellikle uygun olduğuna kongre üyelerini ikna etti.Ayrıca bir kadirşinaslık örneği göstererek sayın hocamın elindeki dergi sayısı bir istisna olabilir dedi ve ’Tenkitlerde bulunan tüm üyelere teşekkür ederek toplantıya son verdi.

 

FEN FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ ( FEN DERNEĞİ )

    1954-1955 öğretim yılında, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Matematik-Fizik dalında öğrenci oldum. Öğretim yerimiz Beyazıt meydanında Muhteşem bir girişi olan  tarihi üniversite yerleşkesinin altında , Laleli-Koska ile Vezneciler-Beyazıt arasında inşa edilmiş modern bir yapıttı.Yapıtın vezneciler-Beyazıt  tarafında Fen Fakültesi ;Laleli-Koska tarafında ise Edebiyat Fakültesi yer alıyordu.Fen Fakültesinin Vezneci-Beyazıt tarafında ki binanın Üçüncü ve dördüncü katları Matematik dalına ayrılmış bulunuyordu.Üçüncü katta Dershane 1,Dershane 2,Dershane 3,Dershane 4 olarak adlandırılan sınıflar;Dördüncü katta Öğretim üyeleri ve yönetici odaları,büyük hacimli bir Matematik kütüphanesi ile girişi kütüphaneden olan bir seminer odası vardı. Birinci katta , Fen ve edebiyat fakültelerinin arasında bulunan konferans solunu oldukça büyük ve yeterli idi. Açılış törenleri , konferanslar, çok öğrencili bazı dersler bu salonda yapılırdı. Yapıtın geriye kalan kısımlarında, onlarca bölüm , laboratuar, derslikler , seminer sınıfları vs vardı.   Cemiyet veya Derneklerde daha önce çalışmış kıdemli öğrenciler ait oldukları kuruluşların tanıtımını yapıyorlar, hazırladıkları küçük ilanlar örgütleri hakkında bilgiler veriyorlardı. Türk yüksek öğrenim gençliğini temsil eden iki milli kuruluş vardı:

 

 1. MİLLİTÜRKTALEBEBİRLİĞİ                                                                       
 2. TÜRKİYE MİLLİ TALEBE FEDARASYONU.

   Bu iki kuruluşun örgütlenme şekilleri birbirinden farklı idi: M.T.T.Birliğinin her fakültede bir derneği vardı.Bu dernekler  Türkiye genelinde Milli Türk Talebe birliğini oluşturuyorlardı. Kuruluş yılı 4 aralık 1916 olan en eski ve köklü öğrenci örgütüdür.T.M.T.Federasyonunun her fakültede bir cemiyeti vardı. Bu cemiyetler ait oldukları Üniversite bünyesinde birleşerek birlikleri ve bu birliklerde birleşerek T.M.T. federasyonunu oluşturuyorlardı.

   Bu iki Milli gençlik  kuruluşunun Fakültemizde temsilcisi olan ‘ Fen Fakültesi Talebe Derneği (Fen Derneği ) ile ‘ Fen Fakültesi Talebe Cemiyeti ‘ Arasında bir tercih yapmamız gerekiyordu. Gurubumuz İkiye ayrıldı . İçinde benimde bulunduğum birinci gurup ‘Fen Fakültesi Talebe derneğini, ikinci gurup ise ‘ Fen Fakültesi Talebe Cemiyetini ‘ tercih ettiler. Bizim tercihimizin nedeni M.T.T.B. en eski ve milliyetçi bir kuruluş olması idi.

   11 Nisan 1956 çarşamba günü Çemberlitaş da ki Muallimler birliği salonlarında akdedilen derneğimizin 6. kongresine katıldık.  Dernek başkanı ACLAN AKBULUT bir açılış konuşması ile kongre çalışmalarını başlattı. Yapılan seçim sonucun da yönetim kuruluna YAŞAR ÖZDEMİR, GÖNÜL GÖNEN, AYHAN EKİNGEN, YAVUZ  AKSOY, FERİDUN URGANCI OĞLU, ZEKİ ALKAYA, NİGAR CENGİZ, YILMAZ ERMİŞ , EROL DENERİ SEÇİLDİLER.Dilekler sonrası toplantı sona erdi.

M.T.T.B. FEN FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ FAALİYET RAPORU

( FEN DERNEĞİ )

     Aziz Fen Fakülteli kıymetli arkadaşlarım:

      Bir yıllık faaliyetlerimizi sizlere sunarken kongremizin siz muhterem delegelerini idare heyetimiz adına hürmetle selamlarım. 11 nisan 1956 çarşamba günü muallimler birliği salonlarında akdedilen, derneğimizin 6.kongresinde itimadınıza mazhar olarak iş başına gelen idare heyetimiz aynı gün muallimler birliği salonların da yaptığı idare heyeti toplantısında aşağıdaki gibi vazife taksimi yaptı:

Başkanlığa                                                     :   Yaşar özdemir                                                                                 Başkan vekilliğine                                          :   Gönül Gönen                           

Genel sekreterliğe                                          :    Ayhan Ekingen                

 Muhasipliğe                                                  :   Yavuz Aksoy                                  

Güzel sanatlar ve kültür kolu başkanlığına      :    Feridun Urgancıoğlu                   

Gezi ve staj  Kolu başkanlığına                       :    Zeki Alkaya                               

 Basın ve propaganda kolu başkanlığına         :    Nigar Cengiz                         

 Spor kolu başkanlığına                                    :   Yılmaz Ermiş                                          

Sosyal   yardım kolu Başkanlığına                    :    Erol Deneri

Getirildiler. Bilahare istifa eden Zeki Alkaya  yerine birinci yedek çağrılarak vazifeye devam edildi.

Muhterem Arkadaşlarım:

     Vazifeye başlar başlamaz kol başkanı arkadaşlarımızdan kendi kollarını ilgilendiren birer çalışma programı getirmelerini istedik. İdare heyeti toplantısında getirilen raporlar üzerinde konuşularak çalışmalarımızı planlaştırmağa gayret ettik. Bu gün programımızı imkânlarımız nispetinde tahakkuk ettirerek huzurunuza çıkıyoruz:

DEKANLIK İLE MÜNASEBETLERİMİZ

     Yeni ders yılına girerken sayın Dekanımız Prof. Dr. Adnan Sokuluyu makamlarında ziyaret ettik.Tanışma gayesi ile ifa etmiş bu ziyareti , dileklerimizi sunmak üzere diğerleri takip etti.Her seferinde daha çok artan bir ilgi ve sevgiyle bizi karşılayan dekanımız,biri müstesna ,bütün arzularımızı kendi arzuları olduğunu söyleyerek kabul ettiler. Dileklerimizin başında ilan dolapları ve ilan tahtaları için yaptığımız müracatlar Gelmektedir. Bu gün arzumuz tahakkuk etmiş olup biri ilan dolabı olmak üzere 3 ilan tahtasına sahip bulunuyoruz.

LİSAN MUAFİYETİ GİRİŞİMİMİZ

     Lisan muafiyetini son haklarında verememiş olan arkadaşların inskripsion alamadıkları malumunuzdur. Bu husus da ki ilgili maddenin sarih olmaması bazı aksaklıklara sebebiyet vermiştir. Şöyle ki muafiyeti verememiş öğrenci , aynı zamanda evvelce devamını doldurduğu , hatta bir iki kere sınava girip başarı gösteremediği derslerin imtihanına girememekte idi. Ayni yönetmeliğe tabi eczacı okulu öğrencileri lisan muafiyet imtihanını verememiş olmalarına rağmen , eski derslerinden imtihana girmeleri,buna karşılık Fen Fakültesi öğrencilerinin imtihana girememelerinin hakkaniyete uygun olmadığına inandık. Bu hususu Fen Fakültesi öğrenci bürosu şefi Muzaffer Ayozan ile görüştük. Bizleri destekleyen ve haklı olduğumuzu belirten Muzaffer Ayozan beyefendi bu davamızı(dileğimizi) bizzat yönetim kuruluna aksettirdiler. Müspet olarak neticelenen bu arzumuzun bir çok arkadaşlarımızın mağduriyetine son vereceğine inanıyoruz.

     Henüz gerçekleşmeyen,fakat Dekanımızın lehimize oy kullanacaklarını vaat ettikleri fakülte kantininde tabldot yemek çıkarılması ile fakülte dahilinde derneğimize bir oda verilmesi hususunun yakın bir zamanda tahakkuk etmesini temenni ederken çok muhterem sayı dekanımıza ve öğrenci bürosu şefimiz sayın Muzaffer Ayozan’ a huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNİN BU GÜNKÜ DURUMU

     4 aralık 1916 yılında kuruluşunu anımsadığım M.T.T.B. kuruşlundan bu yana,daima öğrenci meseleleri ve başta milliyetçilik olmak üzere milli meseleler ilgilenmiş köklü ve saygın bir teşkilat olma vasfını kazanmıştır. Birliğin son durumunun ise bizleri üzdüğünü belirtmeden geçemeyeceğim.1954 yılında ERZURUM da yapılan Birlik kongresi sonuçlarına kongrede usulsüzler bulunduğu gerekçesi ile iptal davası açan ve iptal kararı ANKARA HUKUK DERNEĞİ Başkanı Sayın ORHAN SAKARYA  Ankara da yapılan tatsız bir kongre sonucunda Genel Başkan olmuştur.

     Ancak Sayın genel başkan Orhan Sakarya’nın tüzüğü tatbik etmeyişi, zamanı çoktan geçen kongreyi yapmayışı. hatta yılda 3 kere tüzük ahkamı gereğince toplanması mecburi olan yönetim kurulunu toplamayışı bizleri son derece üzmektedir. Birliğimizin hukuken güç durumda olmasına rağmen diğer mesul arkadaşların harekete geçmemeleri ise bizlerin üzüntüsünü bir kat daha artırmaktadır.Müsbet faaliyetleri ile M.T.T.B. camiasına faydalı olan Sayın Genel Sekreter Ali Sait Oğuz’un harekete geçmesini görmek en büyük temennimizdir.

KOL FAALİYETLERİ

     Aziz arkadaşlarım, şimdide sırasıyla kol faaliyetlerimizi arz ediyorum:

 GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR KOLU BAŞKANLIĞI faaliyetlerimizi şöyle sıralayabiliriz:

a)      Tanışma Çayı: Fakülteli arkadaşlar arasında tesanütü temin etmek ancak karşılıklı bir sevgi ve tanışma ile kaim olacağına inanan idare heyetimiz uzun zamandan beri yapılmayan yıllık tanışma çayını konak salonlarında yaptı.Samimi bir hava içinde başlayan ve hitama eren çay partimizin gayemizi tahakkuk ettirdiğine inanmaktayız.

b)       Ord. Prof. Dr. KERİM ERİM’ i anma günü: Fakültemizin eski dekanlarından ve matematik enstitüsü direktörü Ord. Prof. Dr. KERİM ERİM hocamızın 4. ölüm yıldönümü münasebeti ile fakültemizde hocamızın kendi adları ile anılan afide bir anma töreni tertip ettik. Üniversitede hocamızı tanıma ve tanıtma imkanı bulduğumuz bu törende konuşan Ord. Prof. Dr. CAHİT ARF, Doç. Dr. NAMIK OĞUZ TÖRELİ ile törenin hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen Dekanımıza, Prof. Dr. FERRUH ŞEMİN,Prof DR.LÜTFİ BİRAN, Prof. Dr. NAZIM TERZİOĞLU hocalarıma huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim. 

c)      Şiir müsabakası: Fakülteli öğrenciler arasında bir şiir müsabakası tertip ettik. Çok yakın bir alaka ile karşılanan müsabakamıza 50 ye yakın şairin 86 şiiri gönderildi. 25 ocakta sona eren müsabakamızı şubat tatili ve mart ayı içinde yaptığımız inskripsion muameleleri ve kongre hazırlıkları dolayısı ile henüz yapamamış bulunmaktayız. Halen beşer nüsha olarak yazılmakta olan şiirlerin alacağı vaki düşünülecek olursa , gecikmemizi mazur göreceğinizi ümit etmekteyiz. Nisan ayı içinde yeni idare heyetinin müsabakayı tamamlamasını temenni ederken kol başkanı SAYIN FERİDUN URGANCIOĞLU’ na teşekkür ederim.

GEZİ VE STAJ KOLU BAŞKANLIĞININ faaliyetlerini şöyle sıralayabiliriz:                                                                                                                                                             

a)       Belgrat ormanları gezisi derneğimize en fazla kar bırakan bir faaliyetimiz olmuştu.    Üniversite çapında ilgi gören bu gezimize 93 kişi iştirak etmiştir. Yazılı ve sözlü                                                                       müracaatları ile memnuniyetlerini belirten arkadaşların arzularına uyularak gezilere daha fazla yer verilmesini prensip olarak kabul ettik.

b)      Şile gezisi: 1 Temmuz 1956 günü Şileye bir gezi tertip ettik. 30 arkadaşın katıldığı bu gezide zevkli bir şekilde cereyan etti. Gezilerin hazırlanmasında yardımcı olan arkadaşlara, gezi kolu başkanı Sayın ZEKİ ALKAYA’ ya ve başkanın istifası ile boşalan yerini dolduran Sayın İRFAN GÜNDÜZ’ e teşekkür ederiz.

SOSYAL YARDIM KOLU faaliyetlerini şöyle sıralayabiliriz:

     Derneğimizin maddi durumunun kifayetsiz oluşu  ayni ve nakdi yardım yapmamıza mani teşkil etmiştir. İhtiyacı olan arkadaşlara Kızılay, Dekanlık,ve hususi müesseslerin yardımlarından istifade etmeleri için gerekli girişimleri yaparak ve formaliteleri tamamlatmak suretiyle yardımcı olmaya çalıştık. Gelişmek istidadı gösteren maddi durumumuzun arkadaşlara bizzat yardım yapabilecek hale gelmesini temenni eder kol başkanı Sayın EROL DENERİ’ ye teşekkür ederiz.

BASIN VE PROPAGANDA KOLU faaliyetleri:  Derneğimizin bütün faaliyetlerini üstün bir gayretle gerek basına gerekse fakülte ve üniversite öğrencilerine duyurmakta başarılı olan kol başkanı Sayın NİGAR CENGİZ’ e teşekkür ederiz.

     SPOR KOLU faaliyetlerimiz:

     Maddi imkânsızlıklar ve sportif tesislerin yokluğu nedeniyle bu kolda fazla başarılı olamadık. Ancak kol başkanımızın çabaları ile Üniversite’nin açık alanlarında, pingpong odasında, Eminönü halkevi spor salonunda öğrencilerimize spor yapmak imkânları yetersizde olsa sağlandı. Bu bakımdan kol başkanı Sayın YILMAZ ERMİŞ’ e teşekkür ederiz.

     Kol faaliyetleri dışında derneğin idari işlevlerini yerine Getiren Genel Sekreter Sayın AYHAN EKİNGEN, Muhasip Sayın YAVUZ AKSOY, Başkan Vekili Sayın GÖNÜL GÖNEN arkadaşlarıma ve İdare heyetinde görevi olmayan,fakat tüm faaliyetlere katılarak bizlere yardımcı olan TÜRKAN SORGUÇ’ A VE MENSURE YETİŞ’ E  huzurlarınızda teşekkür ederim.

FEN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ BÜROSU İLE İLİŞKİLERİMİZ:

     Fakültenin Üç Bine Yaklaşan öğrencisinin 15 gün içinde imtihan ve inskripsion muamelelerini yapmağa mecbur olmaları, hem uzun münakaşalara hem de zaman kaybına sebep olmakta idi. Bu durumu göz önüne alan idare heyetimiz ilk defa ocak ayında imtihan muamelelerini tek teşekkül olarak yaptı. Mart devresinde inskripsion muamelelerini diğer teşekküllerle yaptık. Bu surette çok kısa bir zamanda işi biten arkadaş, aynı zaman da şebekesini de günü gününe almış oldu. Bu vazifenin faydasına inanmış biri olarak yeni idare heyetinin de büroya, dolayısıyla öğrencilere yardımcı olmasını temenni ederim.

     İrşat edici tenkitlerinizi dilemek üzere bir yıllık faaliyet raporunun okunmasına burada son verirken, muhterem topluluğunuzu hürmetle selamlar, kongrenin hayırlı sonuçlar vermesini diler,yeni seçilecek idare heyeti üyelerine üstün başarılar dilerim.

M.T. T.B

FEN FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ 

BAŞKAN

YAŞAR ÖZDEMİR

 

M.T. T.B. FEN FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ FAALİYET RAPPORU

( FEN DERNEĞİ )

     Aziz Fen Fakülteli kıymetli arkadaşlarım: Bir yıllık faaliyetlerimizi sizlere sunarken kongremizin siz muhterem delegelerini idare heyetimiz adına hürmetle selamlarım. 28.03.1957 Perşembe günü Eminönü halkevi ( öğrenci lokalinde ) akdedilen derneğimizin 7. kongresinde itimadınıza mazhar olarak işbaşına gelen idare heyetimiz, aynı gün dernek merkezinde yaptığı idare heyeti toplantısında aşağıdaki şekilde vazife taksimi yaptı:

Başkanlığa: Yaşar Özdemir, Başkan vekilliğine Gönül Gönen, Genel Sekreterliğe Ayhan Ekingen, Muhasipliğe Yavuz Aksoy, Basın ve Propaganda kolu Başkanlığına Türkan Sorguç, Güzel Sanatlar ve Kültür kolu başkanlığına Feridun Urgancıoğlu, Gezi ve Staj kolu başkanlığına İrfan Gündüz, Spor kolu Başkanlığına Yılmaz Ermiş, Sosyal Yardım Kolu başkanlığına Erol Deneri getirildiler. Bilahare istifa eden Ayhan Ekingen yerine yedeklerden Vural Beşcan idare heyetine davet edilerek Güzel sanatlar kolu Başkanlığına ve aynı kol Başkanı Feridun Urgancıoğlu da Genel Sekreterliğe getirilerek çalışmalara devam edildi.

     Muhterem arkadaşlarım: Vazifeye başlar başlamaz Kol başkanları arkadaşlarımızdan kendi kollarını ilgilendiren birer çalışma programlarını getirmelerini istedik. İdare heyeti toplantısında getirilen raporlar üzerinde tartışarak, yapılacak çalışmalarımızı planlaştırmağa gayret ettik. Bu gün çalışma programlarımızı imkânlarımız nispetinde tahakkuk ettirilerek huzurlarınıza çıkmış bulunuyoruz.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNİN DURUMU

     Ne hazindir ki bir yıl evvel yine bu salonda akdedilen dernek kongremizde MT.T.B’ nin durumundan bahsetmiş üzücü olan bu günkü durumun düzeltilmesi için, istismar edici bir zihniyete sahip olan bu günkü idarecileri vazifeye davet etmiştik. O gün temenni mahiyetinde olan sözlerimizde aynı zamanda bir ihtarda vardı. Dinlemediler, aldırmadılar. Bunun üzerine BİRLİĞ’ in durumunu bir defada idare heyetinde görüştük. İttifakla gerekli mercilere müracaata karar verdik. İlk önce muhasibi, ikinci başkanı olmayan ve genel yönetim kurulunu toplamayan bir teşekkülün hesaplarının murakabe edilmesi için Cemiyetler kanuna uygun olarak vilayet makamına müracaat ettik ise de ilgili defterleri tevdi etmediler. Zamanı gelmiş, hatta geçmiş kongreleri yapmayan, Genel yönetim kurulunu hiç toplamayan Birlik üst düzey idarecilerinin bu davranışları bizi suizanna davet etti,hem de bizleri galeyana getirdi.

Bunun üzerine, karşılıklı konuşmalar ve yazışmalarla Birliği bu günkü durumdan kurtaramayacağımıza kani olarak, Hukuk fakültesi Talebe derneği ile müştereken bir basın toplantısı yaptık. Böylece durumu efkarı umumiye, dolayısıyla ;İSTANBUL., ANKARA, İzmir ve Erzurum vilayetlerinde bulunan teşkilat mensuplarına arz ettik. Böylece durumdan haberdar olan derneklerde haklı davamızı desteklemeğe başladılar. Önce Y.E.T.O. Talebe Derneği Ve Onu takiben Yıldız Teknik Okulu Talebe derneği bizlere katıldılar. Muhalefet gurubu kuvvetlenirken birlik üst düzey idarecileri sinirlenmeğe ve taarruzlara geçmeğe başladılar. Birlik genel sekreteri ALİ SAİT OĞUZ tarafından gazetelere verilen bir bültende Fen ve hukuk Fakülteleri talebe dernekleri ile başkanlarının Birlik camiasından ihraç edilmek üzere haysiyet Divanına verilecekleri işaret edildi. Biz kendilerine gerekli cevabı vererek, ihraç edilmesi gereken şahıslar olarak teşkilatın hayatiyeti ile oynayan bu günkü idareciler olabileceğini belirttik. Akabinde birinci asliye hukuk mahkemesinde medeni kanunun 57, cemiyetler kanunun 18,Birlik ananizmmesinin9, 10’cu maddelerine istinaden, FEN FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ, HUKUK FAKÜLTSİ TALEBE DERNEĞİ, Y.E.T.O. TALEBE derneği ve YILDIZ TEKNİK OKULU Talebe dernekleri adına  kongreye icbar davasını açtık.

     Bugün dört dernek olarak açtığımız kongreye icbar davasını kazanmış olarak karşınıza çıkmış oluyoruz. Kendimize düşen bu tarihi vazifeyi yerine getirmiş olduğumuz şu anda, hala kongreyi yaptıramamış isek, bu husus karşımızdakilerin muhteris ruhlu olmaları ile ilgilidir. Zira her gün bir başa yerde kongreyi toplayacaklarını açıklayan, beyanatlar veren bu şahısların, 4aralık1916 yılından bu yana kırık iki yıllık şerefli bir mazisi bulunan M.T.T.B. nin menfaatlerini düşünerek, 1. asliye hukuk mahkemesinin vermiş olduğu “ KONGRE YAPILMASI ZARURİDİR “ şeklindeki tarihi kararı temyiz etmeyerek kongreyi toplamaları gerekirdi. Bizleri gördüğü her yerde davamıza inandığını söyleyen, hattı zatında OHAN SAKARYA’ nın gölgesi olan genel sekreter ALİ SAİT OĞUZ’ un samimi olmadığını gösteren şu sözünü zıkredmeden geçemeyeceğim: “ yeni mezun olmuş genç bir avukat bulunuz ki, ihtiyarlayıncaya kadar davanızı belki bitirebilir” . Biz bu söze gülmüştük. O ise, dudak bükmüştü. Hukukçu olmayan bizler, avukatları bulunan ve siyasi ve idari baskı yaptıran bu ekibi mağlup ettik. Çok yakında temyiz edilen mahkeme kararının tasdik edilmesinin ardında Birliğimizin yıllardır yapılmayan kongresinin yapılabileceği ümidi, bizleri son derecede sevindirmektedir.

     Bu günkü idarecilerin dernek kapatma çalışmalarına karşı, kapatılan dernekleri yeniden açmayı görev bildik. Bu aşamada yeni kurulan EDEBİYAT ve ORMAN FAKÜLTELERİ TALEBE DERNEKLERİNİ, M.T.T.B.camiasına kazandırdığımız için gurur duymaktayız. Birlik mevzuunda sorulacak her suale daha açık, daha ayrıntılı cevaplar vermeğe hazırız. Kongre icbar davasını açan, süreci yürüten ve davayı kazanan Fen, Hukuk, Y.E.T.O. ve YILDIZ birimlerindeki derneklerin başkanlarına, idarecilerine tüm üyelerine teşekkür ediyor sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.

KIYMETLİ ARKADAŞLARIM

BİRLİK durumunu böylece gözden geçirdikten sonra, şimdide sırasıyla kol başkanlarının faaliyetlerini sizlere arz edeceğim: Bu faaliyetler sırasıyla

 1. Geziler
 2. Kurslar
 3. Dernek odasının tefrişi ve kütüphane tesisi
 4. Staj durumu
 5. Spor temasları
 6. Kokteyl partiler
 7. İnskripsion işlemleri olacaktır.

Şimdi bu faaliyetleri sizlere arz edeceğim:

a)      Geziler: Biri beş Mayıs 1957 tarihinde Belgrat ormanları, diğeri 26 Mayıs 1957 Tarihin de Taşdelen’ e iki gezi tertip ettik. Belgrat ormanları gezisine 97 kişinin katılımıyla ve 3 otobüsle, keza Taşdelen gezisine 69 kişinin katılımı ve 2 otobüsle gitmiş olmamız, gezilerimizin Üniversite çapında olduğunun ve beğenildiğinin kafi delilleridir. Üniversiteli ve bilhassa FEN Fakülteli kardeşlerimize güzel bir gün verebilmek ve onları huzur içinde görmek bizlerin sevincini daha da arttırmıştır. Derneğimizin çalışmaları ile ananevi bir gezi haline gelen Belgrat ormanları gezisi bu yılda 18 mayıs 1958 tarihinde yapılacaktır. Bizler hazırladık, yeni seçilecek idare heyeti üyeleri tamamlayacaklar. Şimdiden kendilerine başarılar dileriz. Bu çalışmaları ile derneğimize iki kıymetli faaliyet veren gezi kolu başkanı İRFAN GÜNDÜZ’E huzurlarınızda teşekkür ederiz.

b)      Kurslar: 15 Temmuz 1957 tarihinde başlayan ve 15 eylül tarihinde sona eren ve tam iki ay süren bütünleme ve yetiştirme kurslarını yaz aylarının en başarılı faaliyeti olarak gösterebiliriz. 120 talebenin ders aldığı bu kurslardan % 80 başarı elde edilmiştir. Kursları başlangıcından bitimine kadar takip ve kontrol eden SAYIN YAVUZ  AKSOY’ A huzurlarınızda teşekkür ediyor ve ilk deneyimimiz olarak gerçekleştirdiğimiz kursların başarılı olmasın da gösterdiği öz veri ve çabalardan dolayı kendisini kutluyorum. Ayrıca adlarını sayılarının çokluğu nedeniyle yazamadığım kurslarımızda ders veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür erdim.

c)      DERNEK ODASININ TEFRİŞİ VE KÜTÜPHANE TESİSİ: Aşağı yukarı harap bir vaziyette olan Cağaloğlundaki (Eminönü Halk evi ) dernek merkezimizi tefriş etme hususunda hassasiyetle çalıştık. Bir çok önemli toplantıların yapıldığı bu odayı derneğimizin şerefine yakışır bir şekilde tefriş edebildiğimiz için bahtiyarız. Dernek merkezimizin tefrişini müteakip bir kütüphane tesis ettik. Kütüphanenin tesisi ile çok yakından ilgilenen ve maksatla dernek genel merkezimizi ziyaret eden Amerikan haberler merkezi müdiresi DOROTHA CLARK’ A burada teşekkürü ayrı bir vazife bilirim. Bu faaliyetleri yürüten ve başarılı bir şekilde neticelendiren kol başkanı Sayın VURAL BEŞCAN’ A huzurlarınızda teşekkür ederiz.

d)      STAJ DURUMU: Fakültemiz öğrencilerine yaz aylarında staj yeri  temin etmek hususunda gerekli müracaatları ve faaliyetleri yaptık ise de, bizden evvelki idarecilerin bu hususta kafi derecede çalışmamış olmaları dolayısıyla randıman elde edemedik. Yeni seçilecek idare heyetine bu konuda çok iş düşecektir. Kendilerine şimdiden başarılar dileriz.

e)      SPOR TEMASLARI: Derneğimiz bu kolda da imkanlar dahilinde faaliyet göstermeğe çalışmış ve birkaç spor teması hazırlamıştır.Bunların ilkinde Fakültemiz futbol takımı ile konservatuar yatılı kısmı arasında yapılan futbol müsabakasını ekibimiz3–0 gibi net bir netice ile kazanmıştır. Daha sonra; Fakültemizin, Güzel sanatlar akademisinin ve konservatuar yatılı kısmının futbol takımlarının iştiraki ile bir, üçlü futbol turnuvası tertip ettik. Konservatuarla yapılan takımımız maçta 3-3 berabere kalan takımımız,Güzel Sanatlar Akademisiyle yaptığı maçı 2-1 kaybetmiştir.Futbol maçlarından sonra Yıldız teknik Okulu Pink-pong takımı ile Fakültemiz Pink-pong takımı arasında yapılan müsabakayı 5-0 kaybettik.Eminönü öğrenci lokalinde (Halk evi) haftada iki gün, birer saat olmak üzere, Fen Fakülteli öğrencilere spor yapma olanağını sağladık. Bu faaliyetleri tertipleyen ve yöneten spor kolu başkanı YILMAZ ERMİŞ’ E teşekkür ederim.

f)        KOKTEYL PARTİLER: Fakülte öğrencilerini birbiriyle tanıştırmak ve dolayısıyla tesanütü temin etmek maksadı ile “ kokteyl partiler ” tertip ettik. Oldukça iyi ve başarılı geçen bu partilerin birkaçı ile yetindik.

g)      İNSKRİPSİON MUAMELELERİ: Muhterem arkadaşlarım, üç bine yaklaşan fakülte öğrencilerinin 15 gün içinde imtihan ve inskripsion muamelelerini yapmaya mecbur olmaları, hem uzun münakaşalara hem de zaman kaybına sebep olmakta idi.Bu durumu göz önüne alan idare heyetimiz, bu muameleler için fakültedeki diğer kuruluşlarla birlikte öğrenci bürosuna yardımcı olduk.

h)      SOSYAL YARDIM: Derneğimizin maddi durumunun kifayetsiz oluşu, ayni ve nakdi yardım yapmamıza mani teşkil etmiştir. Ancak ihtiyacı olan arkadaşlara Kızılay, dekanlık ve hususi müessese yardımlarında istifade etmeleri için gerekli formaliteleri tamamlatmak suretiyle yardımcı olmaya çalıştık.Bu çalışmalarda başarı gösteren sosyal yardım kolu başkanı sayın EROL DENERİY’ E teşekkür ederim.

i)        BASIN VE PROPAGANDA KOLU: Bütün faaliyetlerimizi üstün bir başarı ile gerek basına ve gerekse öğrencilere duyuran basın ve propaganda kolu başkanı TÜRKAN SORGUÇ’ A teşekkür ederim.

          Derneğin yönetiminde çok yararlı ve başarılı olan Genel Sekreter FERİDUN URGANCIOĞLU’NA, Muhasip YAVUZ AKSOY’A, Başkan Vekili GÖNÜL GÖNEN’E huzurlarınızda teşekkürü borç bilirim.

     İrşat edici tenkitlerinizi dinlemek üzere bir yıllık faaliyet raporumuzun okunmasına burada son verirken, yeni seçilecek idare heyetine başarılar diler; muhterem topluluğunuzu hürmet ve muhabbetle selamlar, saygılarımı sunarım.

M.T.T.B.

FEN FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ BAŞKANI

YAŞAR ÖZDEMİR 

                                                                                                                                                                                                                 

       

MTTB’Lİ YILLARIM:  İ K İ N C İ   K I S I M

Milli Türk talebe birliği ‘ iğindeki yıllarımın ardışık iki yılı “ Fen Fakültesi Talebe derneği “ bünyesinde geçti. Bu süre içinde dernek faaliyetlerini birlik ve beraberlik içerisinde götürürken, aynı zamanda M.T. T.B. İstanbul icra konseyi ve M.T. T.B ile ilgilenmeğe başlıyorduk. Derneğimizi İstanbul İcra konseyinde dernek yönetim kurulu üyemiz Ayhan Ekingen temsil ediyordu. Selefim Ajlan Akbulut ve Süha Güngören dernek ile M.T. T.B. arasında iletişim ve karşılıklı bilgilendirme görevini başarılı bir şekilde götürüyorlardı. M.T. T.B. li yıllarımın ikinci kısmına geçmeden önce, Birliğin durumu hakkında, daha önce “ FEN Fakültesi Talebe derneği “ faaliyet raporlarında açıkladığım hususları genişleterek açıklamak istiyorum

:

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNİN DURUMU

Ne hazindir ki bir yıl evvel yine bu salonda akdedilen dernek kongremizde M.T. T.B’ nin durumundan bahsetmiş üzücü olan bu günkü durumun düzeltilmesi için, istismar edici bir zihniyete sahip olan bu günkü idarecileri vazifeye davet etmiştik. O gün temenni mahiyetinde olan sözlerimizde aynı zamanda bir ihtarda vardı. Dinlemediler, aldırmadılar. Bunun üzerine BİRLİĞ’ in durumunu bir defada dernek idare heyetinde görüştük. İttifakla gerekli mercilere müracaata karar verdik. İlk önce muhasibi, ikinci başkanı olmayan ve genel yönetim kurulunu toplamayan bir teşekkülün hesaplarının murakabe edilmesi için Cemiyetler kanuna uygun olarak vilayet makamına müracaat ettik ise de ilgili defterleri tevdi etmediler. Zamanı gelmiş, hatta geçmiş, kongreleri yapmayan, Genel yönetim kurulunu hiç toplamayan Birlik üst düzey idarecilerinin bu davranışları bizleri üzdü hem de bizleri galeyana getirdi.

Bunun üzerine, karşılıklı konuşmalar ve yazışmalarla Birliği bu günkü durumdan kurtaramayacağımıza kani olarak, Hukuk fakültesi Talebe derneği ile müştereken bir basın toplantısı yaptık. Böylece durumu efkarı umumiye, dolayısıyla ;İSTANBUL., ANKARA, İzmir ve Erzurum vilayetlerinde bulunan teşkilat mensuplarına arz ettik. Basın toplantısında sunduğumuz bilgi ve belgeleri, cemiyetler kanunu ile M.T. T.B. tüzüğünün ilgili maddelerine dayandırılan iddialarımızı inceleyerek durumdan haberdar olan derneklerde haklı davamızı desteklemeğe başladılar. Önce Y.E.T.O. Talebe Derneği Ve Onu takiben Yıldız Teknik Okulu Talebe derneği bizlere katıldılar. Muhalefet gurubu kuvvetlenirken birlik üst düzey idarecileri sinirlenmeğe ve taarruzlara geçmeğe başladılar. Birlik genel sekreteri ALİ SAİT OĞUZ tarafından gazetelere verilen bir bültende Fen ve hukuk Fakülteleri talebe dernekleri ile başkanlarının Birlik camiasından ihraç edilmek üzere haysiyet Divanına verilecekleri işaret edildi. Biz kendilerine gerekli cevabı vererek, ihraç edilmesi gereken şahıslar olarak teşkilatın hayatiyeti ile oynayan bu günkü idareciler olabileceğini belirttik. Akabinde birinci asliye hukuk mahkemesinde medeni kanunun 57, cemiyetler kanunun 18,Birlik ananizmmesinin9, 10’cu maddelerine istinaden, FEN FAKÜLTESİ TALEBE DERNEĞİ, HUKUK FAKÜLTSİ TALEBE DERNEĞİ, Y.E.T.O. TALEBE derneği ve YILDIZ TEKNİK OKULU Talebe dernekleri adına kongreye icbar davası açma kararı aldık. Birliğin ogünkü durumunda dört dernek sayısı yasanın ve birliğin tüzüğünün öngördüğü olağan üstü kongre nisabını sağlıyordu.

     Bugün dört dernek olarak açtığımız kongreye icbar davasını kazanmış olarak karşınıza çıkmış oluyoruz. Kendimize düşen bu tarihi vazifeyi yerine getirmiş olduğumuz şu anda, hala kongreyi yaptıramamış isek, bu husus karşımızdakilerin muhteris ruhlu olmaları ile ilgilidir. Zira her gün bir başa yerde kongreyi toplayacaklarını açıklayan, beyanatlar veren bu şahısların, 4aralık1916 yılından bu yana kırık iki yıllık şerefli bir mazisi bulunan M.T. T.B. nin menfaatlerini düşünerek, 1. asliye hukuk mahkemesinin vermiş olduğu “ KONGRE YAPILMASI ZARURİDİR “ şeklindeki tarihi kararı temyiz etmeyerek kongreyi toplamaları gerekirdi. Ancak bu temennimiz gerçekleşmedi ve davayı temyiz ettiler. Bir yıla yakın bir süreden sonra kongre icbar dava dosyası onandı.

     Yasa gereği artık toplanması zorunlu olan kongrenin hali hazırdaki yönetim tarafından toplatılmasını arzu ettik ve kendilerine başvuruda bulunduk. Kabul etmemeleri üzerine icra hâkimliğine müracaat ettik. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra, İSTANBUL VALİLİK Makamına,  kesinleşen mahkeme kararını ve ilgili İSTANBUL İCRA DAİRESİ kararını içeren bir dilekçe vererek M.T.T.B. Kongresinin Eminönü öğrenci lokali konferans salonunda yapılacağını bildirdik. Çok geçmeden İstanbul Valisi Ethem Yetkiner’in bizi Kongre başvurumuz hakkında görüşmek üzere Vilayet’ e davet ettiği hususu polis tarafından tebliğ edildi. Derhal dört dernek başkanı olarak Valilik makamına gittik. Vali Ethem Yetkiner’ in dilekçemizin Vali Vekiline havale ettiğini bildirmesi üzerine, Vali vekili ile görüştük, Birkaç nezaket cümlesinden sonra, Kongreye valilik izin vermiyor, dedi. Bunun üzerine valiliğin idarei mercii olduğunu belirttikten sonra, ayrıca elimizde Kazai merci’ nin kongrenin yapılması için kararı bulunduğunu belirttikten sonra, Birinci Asliye Hukuk mahkemesinin ve ilgili mahkeme kararını inceleyen ve ilgili icra dairesinin verdiği, kongrenin yapılacağı tarihi ve yerini bildiren yazıları Vali muavinine ibraz ettik. Bu belgeleri inceleyen vali muavini ikna olduğunu belirttikten sonra Kongrenin yapılabileceğini bize tebliğ etti.

 

 

    BİRİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KARARI İLE

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ’ NİN KONGRESİ TOPLANABİLECEK

 

Hemen Cemiyetler kanunu ve M.T. T.Birliğinin ön gördüğü İşlemleri yaparak kongre gününü beklemeğe başladık. Binanın yönetimi, Halk evlerini kapatan düşük iktidar tarafından kurulmuş olan Halk eğitim derneklerine verilmişti. Derneğin o günkü başkanı Murat Uraz beyefendi ile görüştük ve kongre boyunca konferans salonunun tahsisini talep ettik. Talebimizi dernek yönetim kuruluna götüren başkan alınan olumlu kararla, salonun kongre süresince Birliğe tahsis edildiğini bildirdi.

     İstanbul dışından gelen delegasyonların ikametleri için öğrenci yurtlarında yeteri kadar yer ayırttık. İstanbul Üniversitesi Kızılay lokantalarında da sabah, öğlen, akşam, ücretsiz yemek yemeleri için, görevli ve yetkili Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidede oğlu ile anlaştık. Ancak kongreye icbar davasını açan dört dernek olarak; elde etiğimiz bu sonuçlara rağmen genel başkan Orhan Sakarya natamam ekibiyle kongreye gelebilir döneminin faaliyet, muhasebe ve murakabe raporlarını sunabilirdi. Bu görevini yapmadı. Hâlbuki kongreye gelseydi, bizlerden hiçbir tepki almayacaktı. Çünkü başta ben olmak üzere ekibimizin Orhan Sakarya ile kişisel bir problemimiz yoktu. Ayrıca ben kendisini iyi bir arkadaş olarak görürdüm. Anlaşamadığım husus MTTB nin kongresini yasalara ve birlik tüzüğüne aykırı olarak   “ 11 Nisan 1955 tarihinden 01 OCAK1958 tarihine kadar geçen süreç içinde yapmamış olmasıdır.

     Genel sekreter Ali Sait Oğuz ise davamıza inandığı halde destek veremediği için üzgün olduğunu ve ekibimizin kazandığı dava dolasıyla tebrik ettiğini ve kongreye katılacağını ve faaliyet raporlarını sunacağını ifade etmiştir. Bizde bu kararından dolayı çok memnun olduğumuzu belirttik. Kongreyi açma onurunu, Genel Başkan Orhan Sakarya ve ikinci başkan Bülent Kırımlı katılmayacaklarından, Genel Sekreter Ali Sait Oğuz ‘ a teklif ettik. Kabul ediyorum diyerek teşekkür etti.  Genel sekreter Ali Sait Oğuz, gerçekten kendini iyi bir şekilde yetiştirmiş arkadaşımız idi. Kendisi ile tek ihtilafımız, zamanı gelen hatta geçen kongrenin yapılması hususu idi. Bizim kongreyi toplayabileceğimize inanmıyordu.  Orhan Sakarya’ nın çok büyük siyasi desteğe sahip olduğunu biliyorum diyordu. Bu bakımdan kongrenin toplanmasına izin verilmeyeceğine sanıyor ve diyordu ki:

Bizleri gördüğü her yerde davamıza inandığını söyleyen, hattı zatında OHAN SAKARYA’ nın gölgesi olan genel sekreter ALİ SAİT OĞUZ’ un samimi olmadığını gösteren şu sözünü zıkredmeden geçemeyeceğim: “ yeni mezun olmuş genç bir avukat bulunuz ki, ihtiyarlayıncaya kadar davanızı belki bitirebilir” . Biz bu söze gülmüştük. O ise, dudak bükmüştü. Hukukçu olmayan bizler, avukatları bulunan ve siyasi ve idari baskı yaptıran bu ekibi mağlup ettik. Çok yakında temyiz edilen mahkeme kararının tasdik edilmesinin ardında Birliğimizin yıllardır yapılmayan kongresinin yapılabileceği ümidi, bizleri son derecede sevindirmektedir. Bu günkü idarecilerin dernek kapatma çalışmalarına karşı, kapatılan dernekleri yeniden açmayı görev bildik. Bu aşamada yeni kurulan EDEBİYAT ve ORMAN FAKÜLTELERİ TALEBE DERNEKLERİNİ, M.T. T.B.camiasına kazandırdığımız için gurur duymaktayız. Birlik mevzuunda sorulacak her suale daha açık, daha ayrıntılı cevaplar vermeğe hazır olduğumuzu açıkladık. Kongre icbar davasını açan, süreci yürüten ve davayı kazanan Fen ve Hukuk Fakülteleri ile Y.E.T.O. ve Yıldız teknik okulları birikimlerindeki derneklerin başkanlarına, idarecilerine tüm üyelerine teşekkür ediyor sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.

 

 

GENEL DURUM      

Bu paragrafta İstanbul da toplanacak kongre’ ye ve bu kongre hazırlık çalışmalarına ait bilgileri sunmadan önce günümüze nasıl gelindiğini açıklamak istiyorum.

 •  1948 – Mart 1951 Döneminde Genel başkan Suphi Baykam, ikinci başkan Orhan Birgit,  Genel sekreter Kamuran Evliyaoğlu İdi. Birliğin genel merkezi Şehzadebaşı’ ndaki bir medrese bulunuyordu.
 • Aralık 1951 – 11 Nisan 1955 döneminde Genel başkan Kamuran Evliyaoğlu ve genel sekreter Ünal Yaltırık idi.
 • Kamuran Evliyaoğlu Genel yönetim kurulunu toplar ve vakti gelmiş kongrenin yeri ve tarihini belirtilmesini müzakereye açar. Yapılan görüşmelerden sonra birlik kongresinin 1 Nisan 1955 tarihinde ERZURUM’ da Toplanması kararı alınır.
 • 11 Nisan 1955 – 17 Mayıs 1955 döneminde Genel Başkan Nejat Çerman, Genel sekreter Dündar Parmaksızoğlu idi.
 • Nejat Çerman döneminin 36 gün gibi çok kısa bir süre sona ermiştir.
 • Erzurum’ da Genel Başkanlık turları devam ederken adaylıktan çekilmiş olan Orhan Sakarya ekibi ile birlikte kongreyi terk etmiş ve sine’ Ankara’ya dönmüştür.
 • Çalışmalarına devam eden kongrede, daha önce belirttiğim gibi 2/3 nitelikli alan Nejat Çerman Genel Başkan olmuştur.
 • Çalışmalarını tamamlayan kongre sona ermiş ve delegeler büyük bir coşku ile geldikleri şehirlere dönerler.
 • Ancak Ankara Hukuk Fakültesi talebe derneği başkanı Orhan Sakarya Ankara’ya döndükten sonra, yeni bir kongre hazırlığına girişir.    

ERZURUM KONGRESİ

     1 Nisan 1955 tarihinde Milli Türk talebe birliğinin kongresi tüm delegelerin katılmış olduğu ifade edilmiştir. Genel Başkanın açış konuşmasından riyaset divanının seçimine geçilir: Yapılan oylama sonucunda Kongre başkanlığına Nejat Çerman İkinci başkanlığa Malik Danışman seçilirler. NENE HATUN’ un Birlik delegeleri tarafından evinde alınarak kongreye onur konuğu olarak getirilmesi Heyecan ve sevinç havası yaratmıştır. Seçimlere kadar kongre çalışmaları normal ve sükûnet İçerisinde geçmiştir. Gündemin seçimler maddesine gelindiğinde, heyecan çok artmış, genel başkan adaylarının mücadelesi,2/3 nitelikli oyu alamamaları nedeni ile sertleşmiştir. Kazanamayacağını anlayan Orhan Sakarya, ekibi ile birlikte kongreyi terk eder. Çalışmalarına devam eden kongrede 2/3 nitelikli oyu alan Nejat Çerman Genel başkan olur.             

 

 

 

 

 • Çalışmalarına devam eden kongrede, daha önce belirttiğim gibi 2/3 nitelikli oyu alan Nejat Çerman Genel Başkan olmuştur. Çalışmalarını tamamlayan kongre sona ermiş ve delegeler büyük bir coşku ile geldikleri şehirlere dönmüşlerdir.    
 • Ancak Ankara Hukuk Fakültesi talebe derneği başkanı Orhan Sakarya ve ekibi Ankara’ ya döndükten sonra, derhal ekibi ile birlikte yeni bir kongre hazırlığa girişir.       

     ATATÜRK VE GENÇLİK ABİDESİ ( ATATÜRK HEYKELİ)

Genel Başkan Suphi Baykam döneminde M.T. T.B. İstanbul Üniversitesi bahçesine dikilecek ATATÜRK heykeli için bir yarışma açar. Bu yarışmayı Heykeltıraş Yavuz Görey ile Heykeltıraş Hakkı Atamolu kazanmışlardır. Heykelin yapım süreci Genel Başkan Kamuran Evliyaoğlu dönemine sarkar. Yapılan etkinliklerden elde edilen paralar yeterli olmuyordu. Genel başkan Kamuran Evliyaoğlu ‘  nun, evlenmesi nedeni ile Ankara da ikamet etmeğe başlaması nedeniyle sık sık İstanbul’a gelememesi de sıkıntı yaratıyordu.  “Atatürk ve Gençlik Abidesi “ yapımını ve takip kontrolünü Genel Sekreter Malik Danışman ve Genel sekreter yardımcısı Dündar Parmaksızoğlu birlikte yapıyorlardı. Ancak maddi imkânların yetersizliği Üzüntü kaynağı olmaya devam ediyordu.   Bunun üzerine Genel başkan Kamuran Evliyaoğlu, Genel sekreter Malik Danışman, Genel Sekreter Dündar Parmaksızoğlu, başkanlığında bir M.T. T. B. heyeti ile Dönemin Cumhur Başkanı Celal Bayar ‘ı Ziyaret ederek “ ATATÜRK Ve Gençlik ABİDESİ “ ni bitirebilmek için destek istediler. Cumhur Başkanı Celal Bayar, Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur vasıtasıyla 50 000 (Elli bin) TL verdi. O gün için verilen bu 50 000 TL ile abidenin bitirilmesi mümkün oldu. “ Zindankapı ‘ da bir handa başlanıp bitirilen abidenin parçaları Üniversite bahçesine taşındı büyük zorluklarla yerine dikildi. Abidede yer alan ATATÜRK ve Gençler klasik giysiler yerine şallar ile giydirilmişlerdir. Bunun nedenini Heykeltıraş YAVUZ GÖREY İle Heykeltıraş HAKKI Atamolu “ İlerleyen zaman içinde klasik giysilerin modalarının değişmesinden abidenin etkilenmemsi için bu tercihi yaptıklarını açıklamışlardır”.

      ATATÜRK VE GENÇLİK ABİDESİ ‘ NİN AÇILIŞI

            Abidenin açılışı 1955 Nisan ayında Erzurum’da yapılan M.T. T.B. nin Genel kurulu toplantısından sonra yapıldı. Bu kongrede Genel başkanlığa Hukuk delegesi Nejat Çerman, genel sekreterliğe İktisat delegesi Dündar Parmaksızoğlu seçilmişlerdi. Abidenin açılış törenine ben de bir öğrenci olarak katılmıştım. Muhteşem bir kalabalık vardı. Ancak davet edildikleri halde Reisi cumhur, Başbakan, bakanlar, açılış törenine katılmamışlardı. Ankara ‘ yi İstanbul Valisi Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay temsil ediyordu. Açılış Konuşmasını yapan M.T. T.B. Genel Başkanı Nejat Çerman’dan sonra İstanbul Valisi Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay konuşma ve abidenin açılışını yapmak üzere Kürsüye davet edilir. Sayın vali Türk yüksek öğrenim gençliği ve M. T. T. B hakkında övgü dolu veciz bir konuşma yaptıktan sonra Kendisi ve Ankara ‘ yi temsilen “ ATATÜRK GENÇLİK Abidesi “ nin açılışını yapmıştır.

 

MEDRESEDEN ESKİ EMİNÖNÜ HALK EVİNE

           “ ATATÜRK VE GENÇLİK ABİDESİ “ açılışının yapılmasının ardından, Şehzadebaşı ‘ ndaki M.T.T.B. genel merkezinde yapılan ilk toplantıda, İstanbul Valisi Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay ‘ı makamında ziyaret edilmesi kararlaştırılır. Genel Başkan Nejat Çerman ile Genel Sekreter Dündar Parmaksızoğlu ve İstanbul İcra konseyi üyelerinden oluşan bir heyetle Vali makamında ziyaret edilir. Bu ziyaret  esnasında Genel başkan Nejat Çerman Türk Yüksek Öğrenim Gençliği adına,  Validen eski Eminönü halk evi binasının M.T.T.B. ‘ ne tahsis edilmesi talebinde bulunur. Uzun görüşmelerden sonra binanın tamamı Birliğe tahsis edilmez. Ancak binanın ikinci katında bulunan ve önden Babı Âli caddesine, yandan Şerefefendi sokağına bakan bir salon ile alt katta üç oda birliğe tahsis ediliyordu. Salon Genel başkan makam odası olmakla beraber, Genel sekreter, İstanbul İcra konseyi Başkanlığı tarafından ortaklaşa kullanılacaktı. Spor salonu yanından geçilerek ulaşılan ilk oda Hukuk Fakültesi talebe derneği ve Yüksek Ekonomi Ticaret Okulu Talebe Derneği tarafından ortaklaşa kullanılacaktı. Bitişik olan diğer iki odadan Şerefefendi sokağına bakanı Fen Fakültesi talebe, derneği. Bitişiğindeki ise Edebiyat Fakültesi talebe derneği olarak kullanılacaktı.

ANKARA DA USULSÜZLÜK KONGRESİ

     Erzurum ‘ da M.T. T.B. kongresi devam ederken, Ankara Hukuk fakültesi talebe derneği başkanı Orhan Sakarya kongreyi terk ettiğini 11 Haziran 2013 günü kendileri ile yaptığım şehirlerarası bir telefon görüşmesinde teyiden ifade etmiştir. Paragraf başlığın da yazdığım gibi, bendeki kayıtlar, kongrenin usulsüzlük iddiası ile yapıldığı şeklinde idi. Oysa Orhan Sakarya, Ankara kongresinin ”olağanüstü “ kongre olduğunu Israrla ifade etmektedir. Ancak normal ve usulüne göre toplanmış ve çalışmalarını bitirmek üzereyken kongreyi terk etmek ve de daha sonra olağan üstü kongre toplamak, pek anlamlı görünmemektedir. Bu kongre hakkında daha fazla bilgiye de sahip değildim. Ancak Yaptığım arşiv ve basın taramasının sonucunda. Orhan Sakarya ve ekibi tarafından toplanan Ankara kongresinin bir usulsüzlük kongresi olduğunu ve 14 Mayıs 1955 Tarihinde toplandığını tespit ettim. Ankara Kongresi, Erzurum’ deki seçimlerde usulsüzlükler yapıldığı iddiası ile toplanmış olduğu anlaşılmaktadır.     

     Bu usulsüzlük kongresinde yapılan seçimler sonucunda M.T. T.Birliği başkanlık divanı aşağıdaki şekilde oluşmuştu:

 

Genel Başkan:                                   ORHAN SAKARYA

İkinci Başkan:                                     Bülent Kırımlı

Genel Sekreter:                                  ALİ SAİT OĞUZ

İstanbul İcra Konseyi Başkanı:           Nüsret Gültekin, Turgut Dağcı

 Ankara İcra Konseyi Başkanı             A.Celal Aşkar

Genel Yönetim Kuruluna seçilen Üyelerinin listesine ise ulaşılamadı. Bu anıları yazmağa başladığım Günlerde,  Yukarıda belirttiğim telefon konuşmasında Orhan Sakarya kendi Yönetim kurulu üyelerini hatırlamadığını ifade etmişti. Ayrıca kendi arşivinde bulunan dönemi ile ilgili belgelere 27 Mayıs 1960 devrimi sonrasında el konulunduğunu ve alınıp götürüldüğünü, bu bakımdan sorularınıza net cevaplar veremiyorum dedi.

M.T. TALEBE BİRLİĞİNİN EN KISA SÜRELİ GENEL BAŞKANI

NEJAT ÇERMAN

     Erzurum Kongresini İstanbul, Lalelideki çiçek Palas Düğün salonu’nda Genel Başkan olarak seçilmiş olan Kamuran Evliyaoğlu Tüzük kurallarına uygun olarak toplamış ve açılışını yapmıştır. Kongre çalışmaları aşağı yukarı bir hafta sürmüştü. Gündemin seçimler maddesine gelince aday olan delegelerin Genel Başkanlık Mücadelesi, Tüzük gereğince alınması gereken 2/3 oy çokluğuna nedeniyle uzamıştır. Yarışma Kamuran Evliyaoğlu İle Orhan Sakarya arasında geçerken, Delegelerden biri Genel Başkanlık iki ucu boklu değneğe dönüştü diyerek ortamı daha da gerginleştirdi. Bunun Üzerine söz alan ve üçüncü defa Genel başkanlığa talip olan Kamuran Evliyaoğlu ve Orhan Sakarya iki ucu boklu değneğin birer ucu olmadıklarını söyleyerek Genel Başkanlık adaylıklarından feragat etmişlerdir. Kamuran Evliyaoğlu ‘ nun Genel Sekreteri Malik Danışman, Nejat Çerman ‘ ı Genel başkanlığa aday olarak Teklif eder. 11 Nisan 1955 de yapılan seçimde 2/3 ekseriyeti alan Nejat Çerman M.T. T.Birliği Genel Başkanı olur.  Dündar Parmaksızoğlu Genel Sekreter, Bülent Kırımlı İkinci başkan olurlar. Genel yönetim kurulu ve İcra konseyi başkanları hakkında bilgi elde edilememiştir.

ORHAN SAKARYA

     Aralık 1932 doğumlu olan Orhan Sakarya, DEMOKRAT PARTİ’NİN Ankara Haymana ilçesi başkanı olan Ayşe Rıdvan Sakarya’ nın oğludur. Döneminde çok faal olan ve politika ile ilgilenen ilk kadın siyasetçi olan Ayşe Rıdvan Sakarya, Demokrat Partinin “ JEANNE D’ ARC ‘ ı olarak biliniyormuş. Bu faal siyasetçi hanımefendinin oğlu Orhan Sakarya’ da Ankara Hukuk Fakültesi öğrencisidir. Milliyetçiliği benimseyen bir genç olarak M.T.T.B. ile yakından ilgileniyordu. Orhan Sakarya, Kamuran Evliyaoğlu döneminde Genel Yönetim kurulu üyesidir. Laleli’ deki Çiçek Palas Düğün Salonundaki yapılan kongreye Ankara’ dan Abdurrahman Celal Aşkar, Orhan Sakarya, Vural Arıkan, Ünal Yaltırık, Hıdır Çamur, İstanbul’ dan Suphi Baykam, Orhan Birgit, Nejat Çerman, Gündüz Ege, Ali Sait Oğuz, Lütfi Ayabakan, Lütfü Oğuz, Necat Kural, ve Dündar Parmaksızoğlu katıldılar. Bu kongrede Kamuran Evliya oğlu Genel Başkan seçilmiştir. Aralık 1951 tarihinden 11 Nisan 1955 tarihine kadar olmak üzere dört yıl görev Kamuran Evliyaoğlu, M.T.T.B. Genel yönetim kurulunu toplar. Bu toplantıda M.T.T.B yıllık Kongresinin Erzurum’ da  toplanması için Genel kurul kararı alınır. Bu karar üzerine gerekli hazırlıklar ve yasal işlemler tamamlanır. Birliğin o yıllardaki kuruluşlarının bulunduğu İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ERZURUM illerindeki delegeler temin edilen otobüs ve trenlerle ERZURUM’ a giderler,

     Genel Başkan Kamuran Evliyaoğlu Kongreyi açar ve Kısa bir konuşma yaptıktan sonra Kongre riyaset divanının seçimine geçer: Yapılan oylama sonucunda kongre başkanlığına İstanbul Hukuk fakültesi talebe derneği delegesi Nejat Çerman seçilir.

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES ‘ İN PRENSİ:

ORHAN SAKARYA     

      Yazılı bir kayıt’ a rastlamamakla beraber, Orhan Sakarya’ nın Adnan Menderes’ in prensi olduğu söylentileri yaygındı. Bu hususu çok araştırdım. Ancak yazılı bir belgeye veya basında bir habere ulaşamadım. Bu birlik içindeki bazı muhaliflere gözdağı vermek için üretilmiş veya doğru da olabilir. Kişisel Web sitemi sıksık ziyaret eden Orhan Sakarya ‘ya Adnan Menderesin prensi olduğu söylentisinin doğru olup olmadığını, 02.08.2013 Perşembe günü saat 19, 45 de arandığım telefon görüşmesi esnasında sordum. Söylentiyi Kabullendi ve ‘ ŞEREF DUYARIM ‘ dedi ve Bana sitemde yayınlama izni verdi. Maalesef 10.08.2013 Perşembe günü öldüğü acı haberini aldım. ALLAH RAHMET EYLESİN.  

              

    BİRİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KARARI İLE

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ’ NİN KONGRESİ TOPLANIYOR

      Daha önceki paragraflarda belirttiğim gibi, tüm ön hazırlıklar, kongre icbar davasını açan ve kazanan, İ.Ü. Fen Derneği, Hukuk Derneği, Yıldız Teknik okulu derneği, Y.E. T.O. derneği yönetim kurullarının kararları oluşturulan bir komisyon tarafından yapılmıştı: Şöyle ki:

 • Kongrenin yapılacağı, Eminönü öğrenci lokalindeki ‘ Eski halk Evi ‘ konferans salonu kongre süreci boyunca MTTB’ ye tahsisi temin edilmiştir.
 • Kongreye katılmak için İstanbul dışından gelen delegasyonlar için Öğrenci yurtlarında yeteri kadar yer ayırtılmıştır.
 •  İstanbul Üniversitesi bünyesindeki  ‘ Kızılay öğrenci lokantasında, öğlen ve akşam yemeklerinin yenilmesi imkânı temin edilmiştir.
 • Eminönü öğrenci lokalinde konferans salonun bitişiğindeki kantinde sabah kahvaltısı verilmesi temin edilmiştir.
 •  Çok önemli bir konuda, birlik kongrelerin toplanmadığı dört yıllık atalet döneminde kapanan derneklerin durumu idi. Ankara da, Hukuk fakültesi öğrencisi olan Vehbi Ünal öncülüğünde Ankara’da kurulan dört dernek de kongreye katılmak üzere İstanbul’a Vehbi Ünal tarafından getirilmişti.
 • Ankara Hukuk Fakültesi talebe derneği başkanı olarak görüşme isteğinde bulundu. Hemen kabul ettik. Bana “ koçum diye hitap etti. Doğrusu böyle bir hitap ile ilk defa karşılaşmıştım. Üzerinde durmadım. Buyurun sizi dinliyorum dedim. Bunun üzerine Vehbi Ünal aşağıdaki hususları dile getirdi:
 • MTTB ‘ nin uzun yıllar kongresini yapmaması nedeniyle Birliğe bağlı derneklerin bazıları ilgisizlik nedeni kapanmıştı. Ben önce öğrencisi olduğum Ankara Hukuk Fakültesinde, arkadaşlarımla birlikte “Ankara Hukuk Fakültesi talebe derneğini yeniden kurduk”.Daha sonra kapanmış üç derneğin yeniden kurulmasına yardımcı oldum. Bu dört derneği temsilen sizlerle görüşüyorum. Ankara’ da kurduğumuz bu dört derneğin usulüne göre alınmış MTTB’ liğine bağlanma isteklerini içeren yazılı kararlarını, kongreye iletilmek üzere takdim ediyorum. Ankara’ dan kişisel çabalarımla getirdiğim kırk kişilik delegasyon sabırsızlıkla MTTB’ liğine bağlanma kararını ivedikle alınmasını ve bu kongreye katılma imkanının verilmesini beklemektedir. Ne görev verirseniz verin hizmet etmeğe hazırım dedi.
 • Vehbi Ünal’ a dört dernek adına cevabım:

Öncelikle şahsınızda, size ve İstanbul’ a getirdiğiniz kırk delege arkadaşınıza hoş geldiniz diyorum. Kurulmasına öncülük ettiğiniz bu dernekler birliğimize çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu dernekleri ve İstanbul’ da kurulan iki derneği birliğe bağlanmasını (Genel Yönetim kurulu kararı olmamasına rağmen) destekleyeceğim dedim:  Dört yıl boyunca her yıl yapılması gereken yıllık kongrelerin yapılmaması ve Genel Yönetim Kurullarının toplanmamış olması bu destekleme kararımda etkili oldu.  Ayrıca ne görev verirseniz verin hizmete hazırım diyorsunuz. Ben ve kongreyi mahkeme kararı ile toplanmasına vesile dört dernek mensubu arkadaşlarımın size ve diğer delegelere görev verme gibi bir arzusu ve yetkisi de yoktur. Kongrede derneklerinizin MTTB’ ye bağlanma kararı alındığı andan itibaren bizlerle eşit delegelik haklarına sahip olacaksınız. Kırk potansiyel oya sahip Ankara delegesi olarak MTTB genel başkanlığına adayda olabilirsiniz.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİNİN KONGRESİ BİR ŞÖLEN HAVASI IÇINDE BU GÜN TOPLANIYOR

     Dört yıldan beri yapılmayan MTTB kongresi mahkeme, İstanbul Valiliği, kongreye icbar davasını açan , ( Fen Fakültesi talebe deneği, Hukuk Derneği, Yıldız Teknik okulu talebe derneği, Y. E. T. derneği ), dernekler tespit ve usulüne göre ilan edilen 17 ocak 1959 günü, yani bu gün saat 14 de Eminönü öğrenci lokalinde toplanıyor.

     Sabah saat 9 dan itibaren gittikçe artan bir kalabalık oluşmağa başladı: Birliğimizin eski mensuplarından bazıları, Basın mensupları gazeteciler, bol miktarda sivil polisler ve kongre delegeleri, kongre delege adayları ile toplantı solonu hıncahınç dolmuştu. Eski Birlik mensuplarının, kongre toplanmasına vesile olan dört derneğin adına beni Tebrik etmelerinden gerçekten gurur duydum. Bende kongreye ulaşma mücadelemizde bizlere manevi destek veren eski ve ünlü Birlikçi ağabeylerimizden Ali İhsan Göğüş, Orhan Birgit, Şemsi Kuseyri, İsmail Sivri,  Nejat Çerman, Dündar Parmaksızoğlu’na teşekkür ediyorum. Dernek başkanlarının riyasetinde yapılan delegelerin birbiriyle tanışma toplantılarının ardından, dernek başkanlarını toplantıya davet ettim ve kendilerinden kongreye katılacak onar kişilik dernek delegasyon listelerini ve MTTB de görevli ikişer genel yönetim kurulu üyelerini yazılı olarak bildirilmesini istedim. Verilen delegasyon listeleri ve MTTB bağlanmak isteyen derneklerin aday delegasyon listeleri ayrı ayrı dosyalanarak diğer dosyalarla birlikte kongre riyaset divanına sunulacak hale getirildi.

Bu gün 17. Ocak. 1959 saat 14. Kongre icbar davasını açan dört dernek adına kürsüye çıktım. Çok kısa bir konuşma yaparak, Delegelere ve aday delegelere, konuklara, basın mensuplarına hoş geldiniz diyerek kongreyi açmak üzere Genel Sekreter Ali Sait Oğuz’ u sahneye davet ettim:

     Koşar adımlarla ve coşkuyla sahneye gelen Genel Sekreter Alisait Oğuz’ a kongresiz geçen dört yıllık süreçteki faaliyetleri için teşekkür ettim ve Kongrenin açılış konuşmasını yapması için mikrofonu kendisine tevdi ettim:

     Ali Sait Oğuz kısa ve güzel bir konuşmanın ardından kongreyi açtı. Kongre Riyaset divanı başkanlığı için eski Ünlü birlikçilerimizden biri olan Gazeteci Şemsi Kuseyri önerildi: Yapılan oylama sonucunda Şemsi Kuseyri ittifakla kongre başkanlığına seçildi. Kongre başkanın seçilmesi ile Dört dernek adına yürüttüğümüz görevlerimiz son ermiş oldu. İttifakla kongre başkanı seçilen Şemsi Kuseyri kendisine gösterilen teveccüh ve güven için bir teşekkür konuşması yaptıktan sonra, kongrenin MTTB camiasına ve temsil ettiği yüksek öğrenim gençliğine yararlı olacak çalışmalara vesile olması temennisinde bulundu. Riyaset divanının diğer üyelerinin seçimi yapıldıktan sonra, dört dernek olarak hazırlayarak sunduğumuz, aşağıdaki taslak gündemin müzakeresine geçildi:

TASLAK GÜNDEM:

 • Açılış Konuşması
 • Kongre Riyaset Divanın seçilmesi
 • MTTB’ ye bağlanmak Üzere başvuruda Bulunan Dernekler
 • Protokol Konuşmaları
 • Faaliyet raporunun Okunması
 • Muhasebe raporunun okunması
 • Murakabe raporunun okunması
 • Raporların tenkidi
 • Raporların İbrası

SEÇİMLER:

 1. 1.      MTTB Genel Başkanın Nitelikli Oyla ( 3/2 Oyla) Seçilmesi
 2. 2.      MTTB İkinci Başkanın Nitelikli Oyla ( 3/2 Oyla) Seçilmesi
 3. 3.      MTTB Genel Yönetim Kuruluna Her dernekten ikişer Üyenin Seçilmesi
 4. 4.      MTTB Yüksek Murakabe Kurulunun ( 3 Üye ) Seçilmesi
 5. 5.      MTTB Yüksek Haysiyet Divanın ( 5 Üye ) Seçilmesi
 6. 6.      MTTB İle TMTF İle Birleşme Komisyonun Seçilmesi
 7. 7.      Kongrenin bitiminde Yayınlanacak Bildiriyi Hazırlayacak Komisyonun         (10 Üye) seçilmesi.
 8. 8.      Kongre Kapanış Konuşması.

Yukarıdaki taslak gündemin 7. maddesi öne alınarak kongreye sunuldu. Yapılan oylama sonucunda çoğunlukla, taslak gündem kabul edilerek gündem kesinleşti. Bunun üzerine Kongre başkanı Şemsi Kuseyri Gündemin maddelerini müzakereye açtı. Genel Başkan Orhan Sakarya kongreye katılmadığı için, Genel Sekreter Ali Sait Oğuz dört yıllık dönemin faaliyet ve muhasebe raporlarını kongreye sunuldu. Yapılan tenkitlerden sonra faaliyet ve muhasebe raporları ibra edildi. Gündemin Üçüncü sırasındaki:

“MTTB’ ye bağlanmak Üzere başvuruda Bulunan Dernekler “ ilgili gündem maddesi tekrar müzakereye açıldı. Kongreyi toplayan dört dernek tarafından verilen bir önerge ile Birliğe bağlanan derneklerin delegelerine seçme ve seçilme haklarının verilmesi hususu oylandı ve ittifakla kabul edildi. Bu oylama sonucunda kongre riyaset divanı Şemsi Kuseyri kongre çalışmalarının beşinci gününde Gündemin seçimler maddesine gelindiğini ifade ettikten sonra aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“ Birliğin tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince önce nitelikli ( 3/2 oyla) oyla MTTB Genel Başkanını, sonra yine nitelikli ( 3/2 oyla) oyla MTTB İkinci başkanını “ seçeceksiniz. “ dedikten sonra ve Genel başkanlık için aday önerilmesini istedi:

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI SEÇİLİYOR

     17 Ocak 1959 günü saat 14 de başlayan MTTB kongresinin beşinci gününde gündemin seçimler maddesine gelinmişti. Seçimlere Genel başkanlık seçimi ile başlanacaktı. Kongre başkanı Şemsi Kuseyri’nin aday gösterilmesi istemine karşılık, kongreden iki aday önerildi: Adaylar

 1. MTTB İstanbul Üniversitesi  “ Fen Fakültesi Talebe Derneği “ üyesi ve “ İstanbul icra konseyi başkanı “ Yaşar Özdemir
 2. MTTB Ankara Üniversitesi  “ukukHmm Hukuk Fakültesi Talebe derneği Başkanı  “ Vehbi Ünal

oldular. MTTB Teamülleri gereğince ve delegelerin isteği üzerine adaylar kendilerini tanıtıcı ve seçildikleri takdirde yapacakları faaliyetleri açıklayıcı birer konuşma yaptılar. Akabinde nitelikli oyla ( 2/3 oyla ) sonuçlanabilecek olan genel başkanlık seçimine geçildi:

     Şemsi Kuseyri başkanlığındaki Kongre başkanlık divanı seçim için gerekli hazırlıkları yaparken, salona delegelerin arasına hiç de normal olmayan bir şekilde bazı siyasi kişilerin, bazı sivil polis ve amirlerinin girdiği görüldü. Salona giren polislerin bir kısmını tanıyor ve birliğe bağlı bazı derneklere üye olduklarını biliyordum. Durum bana iletilince, bunun yapılacak seçimler için şans dileme amaçlı olabileceği yorumunu yaptım ve kongre başkanlığı gerekirse müdahale eder dedim.

Birinci turda İstanbul Fen Fakültesi talebe Derneği ve MTTB İstanbul İcra konseyi başkanı Yaşar Özdemir ile Ankara hukuk Fakültesi Talebe Derneği Başkanı Vehbi Ünal yarıştılar. Her iki aday nitelikli üçte iki (2/3) oyu alamadıkları için, seçim ikinci tura kaldı.

Oy kullanımı bireysel olmayıp. Dernek bazında yapılıyordu. Bu bakımdan bir tur oy kullanım süresi aşağı yukarı 30 dakika sürüyordu. On dakika aradan sonra ikinci tura geçildi. Ancak bu turda da netice alınamadı. Böylece seçim turlarının devam edeceği anlaşıldı ve 3, 4, 5, ... , 80 turda da netice alınamadı. 80. tur sonunda Beni destekleyen ve oldukça oy potansiyeli olan H. S bana Yaşarcığım çok büyük paralar dönüyor. Gurubum adına Bu namussuzların parasını alacağım, fakat seni desteklemeye devam edeceğim dedi. Bende Bari etrafa duyurmayın Birlik zarar görmesin dedim. Bu olay seçimi artık kaybedeceğimi gösteriyordu. Nihayet seksen yedinci turda Vehbi Ünal nitelikli üç de iki oyu ( 2/3 oyla) alarak. MTTB genel Başkanı oldu. Hemen söz aldım “ zorlu geçen Genel Başkanlık seçiminde başarılı Vehbi Ünal ‘ı tebrik ettim.” Ayrıca tüm kongre delegelerine teşekkürü içeren bir veda konuşması yaptım.      

 

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ İKİNCİ BAŞKANI SEÇİLİYOR
     Kongre riyaset divanı başkanı Şemsi Kuseyri sıranın MTTB ikinci başkanın seçiminin yapılmasına geldiğini ifade ederek, aday gösterilmesini istedi. Bunun üzerine:
 1. MTTB Yıldız Teknik Okulu “ Yıldız Teknik okulu Talebe Derneği “ üyesi ve “ MTTB İstanbul icra konseyi eski başkanı “  Turgut Dağcı
 2.   MTTB İstanbul Üniversitesi  “ukukHmm Hukuk Fakültesi Talebe derneği Başkanı  “ Muzaffer Filiz Yüce Aday gösterildiler.
 Yapılan seçim sonucunda iki aday nitelikli  ( 2/3 ) oyu alamadılar. İkinci tura geçilmesi beklenirken, adaylardan Muzaffer Filiz Yüce ‘ nin Turgut Dağcı ‘ dan fazla oy alması büyük tartışmalara sebep oldu. Konu önce pek anlaşılamadı. Daha sonra beş dernek adına yapılan açıklamaya göre: Vehbi Ünal Genel Başkan,  ikinci başkan Turgut Dağcı olmak üzere anlaştıklarını ifade etmişlerdi. Ancak Vehbi Ünal Genel başkan seçildikten sonra sözünde durmayarak İstanbul Hukuk Fakültesi Talebe Derneği başkanı Muzaffer Filiz Yüce ‘ ye destek vermiştir ve bu bakımdan bizim için güvenirliğini yetirmiştir açıklamasını yapmışlardı. Kongre riyaset divanı Başkanı Şemsi Kuseyri, delegasyondaki gerilimi azaltmak ve basında yer alan Fener Rum patrikhanesi hakkında haberler üzerine, birliğin bu husustaki görüşlerini belirlemek amacıyla gündem dışı müzakere başlattı:
     İlk sözü de Yaşar Özdemir’ e verdi. Kürsüye gelen Yaşar Özdemir önce ikinci başkanlık seçiminin sonuncundan hoşnut olmayan delege arkadaşlara sakin olmalarını rica ediyorum. Her şey tüzük kurallarına göre ilerliyor. İkinci başkanlık seçim sonuçlarının, seçim öncesi yapıldığı söylenen  antlaşmaya uygun olmadığından bahisle, huzursuzlaşan delege arkadaşlarımızı da haklı bulmam dedikten sonra, sözü Fener Rum Patriği ve basında yer alan  Yakovas’ a Getirdi:
AMERİKADAN SESLENEN YAKOVAS YİNE ZIRVALIYOR
       Sayın kongre delegeleri, anımsayacağınız gibi, genel başkanlık seçiminin ardında, söz alarak, yeni seçilen genel başkanımız Vehbi Ünal ‘ı tebrik etmiş ve sizlere veda etmiştim. Bu gün basında yer alan Fener Rum patriği ile ilgili haberler üzerine konuşma gereğini duydum. Burada o gün yaptığım konuşmamı tekrarlamak yerine olayın ana hatlarını belirtmeğe çalışacağım: MTTB bir öğrenci teşkilatı olmasının ötesinde, milli davalara sahip çıkan bir teşkilat olmuştur. Fener Rum patriği ülkemizde dini bir örgüt olarak faaliyetlerine devam etmesi hususunda tanınan hoşgörüye, zaman zaman ters düşmektedir. Zaman zaman yapılan gizemli toplantılar, hayallerinde yaşattıkları ve bir gün geri geleceğine inandıkları Osmanlı öncesi dönemlerine ulaşıncaya kadar kapalı tutacakları ifade edilen sırlı veya sihirli bir mekânın kapısının varlığı hep tedirginlik konusu olmuş ve her dönemde Birliğin tepkisini çekmiştir. Dün basında yer alan ve Amerika dan açıklama yapan YAKOVAS adlı bir Papaz Fener Rum patriğinin EKÜMENLİK hakkının var olduğunu, bunun Türk Hükümeti tarafından derhal tanınmasını istemiştir. Bende diyorum ki: Sayın PAPAZ YAKOVAS, Sen yine zırvalıyorsun. İkide bir bu konuyu gündeme getirmekten vaz geçiniz ve biliniz ki, beyhude bir uğraş içindesiniz. Biz MTTB ‘ liler bu hususta o kadar azimli, kararlıyız ki, bizleri bu kararımızdan hiç kimse, hiçbir merci geri döndüremez.
     Verilen bir önerge ile yeni genel Başkan Vehbi Ünal ‘ ın da bu konuda konuşması istendi. Mikrofona gelen Başkan güzel bir konuşma yaptı ve sözü Fener Rum patrikliğine getirerek, bu konuda fazla bir birikiminin olmadığını ifade etti. Birlikte bulunan belgeleri tetkik ettikten ve eski birlik liderleri görüştükten sonra daha ayrıntılı bir açıklama yapacağım dedi. Bence çok açık olan bu ifade tarzı, kongre delegelerini ve bilhassa ikinci başkanlık konusunda Vehbi Ünal ‘ ın verdiği sözü tutmamasından yakınan derneklerin delegelerini hiç tatmin etmedi. Mağdur olduğunu olduklarını düşünen bu derneklerin başkan ve üyeleri olayı büyüttüler ve henüz seçilmiş genel başkan Vehbi Ünal ‘ ın yetersiz olduğunu, birliği temsil edemeyeceğini, bağıra çağıra dile getirdiler ve başkanın istifasını istediler. Olayların bu ani gelişmesi kongre çalışmalarının menfi olarak etkiledi ve kongre çalışamaz hale getirildi. Bir yıl için seçilmiş olan Orhan Sakarya ardışık dört yıl süresince birliğin kongresini yapmamış, tüzük hükümlerine, cemiyetler kanunun ilgili maddelerine uymayan bir yönetimi ekibiyle yürütüyordu. İşte bu yönetim, İ. Ü.  Fen Fakültesi Talebe Derneği, İ. Ü. Hukuk Fakültesi talebe derneği, Yıldız Teknik Okulu talebe derneği, Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulu talebe derneği tarafından açılan ve kazanılan kongre icbar davası ile sona erdirilmişti. Bu dört derneğin öncü olduğu ve mahkeme kararı ile toplanan bu kongre gündemin ikinci başkanlık seçimine kadar olaysız gelmişti. Yukarıda açıkladığım gibi; Yeni seçilen genel başkan Vehbi Ünal iddia göre ikinci başkanlık için bir guruba verdiği sözde durmamış ve Yıldız Teknik okulu delegesi ve eski İstanbul İcra konseyi başkanlarından Turgut Dağcı yerine İstanbul hukuk derneği başkanı Muzaffer Filiz Yüce’ yi desteklemiştir. Ancak ikinci başkanlık seçiminin de nitelikli oyla (2/3 oyla) seçilecek olması nedeniyle, ikinci başkanlık seçimi de turlara kalmış oluyordu. Fakat ikinci tura geçilemedi. Çünkü Turgut Dağcı’ yı destekleyen dernekler, Genel başkanlık seçiminde Vehbi Ünal’ ı, ikinci başkanlık için kendi adayları olan Turgut Dağcı’ yı desteklenmesi koşulu ile desteklemişlerdi. Oysa Vehbi Ünal iki guruba birden ikinci başkanlık sözü vermiştir. Turgut Dağcı yerine, Muzaffer Filiz Yüce’ yi desteklemiştir. Oysa Muzaffer filiz yüce’ nin oy potansiyeli yoktu. Turgut Dağcı’ yı destekleyen dernekler hem daha çok potansiyeline sahip idiler hem de güçlü cemiyetçilere sahip idiler. Sürtüşme büyüdü ve basına aksetti. Bu andan itibaren kongre çalışmaları durdu. Kongre başkanı Şemsi Kuseyri tüm çabalarına rağmen kongreyi çalışır hale getiremedi. Karşı guruplar birbirini tenkit ve itham etmeğe başladılar. Bu arada kongre delegelerini lehlerine yönlendirmek için dağıtılan paralar hakkında yapılan konuşmalar gerçek birlikçileri utandırıyordu. Bu paralar iki kaynaktan ( Tespit edebildiğimiz kadarıyla) aktarılıyordu:
 1. O günün iktidarı tarafından   “ Gençlik işlerini tedvir etmek amacıyla kurulan ve beş milletvekilinden oluşan birim”.  Bu birimin başkanı Antalya Milletvekili Sadık Erdem, ikinci başkanı ise Tacettin Barış idi. Diğer üç milletvekili hiç faal olmadılar. Ancak görevi gençlik işlerini tedvir etmek olan ve Antalya milletvekili olan Sadık Erdem tek gayesi öğrenci teşekküllerini ne pahasına olursa olsun ele geçirmek ve bu örgütlere emir ve kumanda hareket edecek partizan gençleri getirmek olduğunu amaçlıyordu. Daha önce BALIKKESİR’ de toplanan “ TÜRKİYE MİLLİ TALEBE Federasyonu’nu tahsis ettiği Devletin parası ile ele geçiren ve Samet Gündoğan genel başkanlığında bir ekibi iş başına getiren Sadık Erdem bu eylemini büyük bir başarı olarak görüyordu. Oysa Sadık Erdem TMTF’ ye yazık etmişti. Basın olayın farkında olduğundan, TMTF basın toplantılarına ve yayınladığı bildirilere gazetelere yer vermiyordu. Bu durumdan “ gençlik işlerini tedvir birim”i başkanı Sadık Erdem rahatsız olmuyordu. Hatta bu eyleminden dolayı kendisinin takdir edildiğini sanıyordu. Gerçekten bir takdir varsa, bu takdir mensubu olduğu Demokrat partiden veya emrinde olduğu hükümetten gelmiş olabilirdi. Yüksek öğretim gençliği bu durumdan hoşnut değildi. Türk yüksek öğretim gençliğinin temsili MİLLİ TÜRK TALEBE Birliği’ne geçmişti. Sayın Sadık Erdem bu durumdan kendisine bir ders çıkartmadığı gibi, daha da ileri gideceğini ima ederek şöyle diyebiliyordu: Sıra MTTB’ de gelecek ve ilave ediyordu, Federasyona harcadığım paranın on katını harcamam gerekse bile, harcayacağım ve MTTB’ yi de alacağım diyordu.
 2. Demokrat parti Konya milletvekili Himmet Ölçmen tarafından desteklenen Vehbi Ünal’ ın kongre öncesi ve kongre esnasında harcadığı paralar. Vehbi Ünal Ankara’ da kurulmasına öncülük ettiği dört fakülteyi temsil eden dernek mensuplarını İstanbul’a getirme ücretleri ile bu kırk kişinin yoldaki ve İstanbul’ deki iaşe ve ibate masrafların karşılıyordu. Ayrıca gerek kendisinin gerekse getirdiği delegelerin MTTB bünyesinde hiçbir görev almamış olmaları bakımından birliği yakından tanımıyorlardı. Birde oy kazanmak için vaat ettiği makam ve paralardan bahsedilebilinir. Vehbi Ünal vaat ettiği makamlarda olduğu gibi, vaat ettiği paraları da en azından bir kısmını ödememiştir. Gerçeği ifade etmek gerekirse Vehbi Ünallın harcadığı paraların kendisinin mi? Yoksa Konya millet vekilinin temin ettiği hususunu ben bilemiyordum. Kongreden sonra bana, ben harcadığım meblağı birlik hesabından geri aldım dedi ve ilave etti: Kongre toplanıncaya kadar tüm masrafları senin yaptığını biliyorum. Eğer istersen Bu masraflarını birlik olarak ödeyebilirim dedi. Ben teşekkür ettim ve teklifini kabul etmedim.
 3. Vehbi Ünal Genel başkan seçildikten, İkinci, başkanlık için verdiği sözü tutmayarak Yıldız Teknik okulundan Turgut Dağcı yerine İstanbul Hukuk fakültesinden Muzaffer Filiz Yüce’ yi destekleyince kıyamet koptu. Oluşan güçlü muhalefet henüz seçilen genel başkanı yetersiz olduğundan bahisle protesto ediyor ve delegenin para verilerek kandırıldığını, basın yoluyla açıklıyorlardı. Oysa Vehbi Ünal Tüzüğe uygun olarak Delegenin üç de iki (2 / 3 oyla) oyla seçilmişti. Şimdi muhalefet eden bu gurup oylarını Vehbi Ünal lehine kullanmışlardı. Bu bakımdan ben bu durumu ciddiye almıyor ve muhalefet yapan gurubu destek vermiyordum. 
 4. Kongrede seçimleri etkilemek veya seçimi kazanmak için para dağıtılması beni ve ekibimi çok rahatsız ediyordu. Ancak birliğin, itibarına zarar göreceği düşüncesiyle iki kanaldan seçimi kazanmak amacıyla para dağıtılması hususunun şüyu bulmamasına çalışıyorduk. Ancak ertesi gün basının en önemli gazetelerinde Kongredeki ihtilaf ve delegelere para dağıtımı ilgili haber geniş yer alıyordu. Kısa bir tetkikten sonra haberin kaynağına ulaştık. Vatan Gazetesinin muhabiri Alaaddin Bey tarafından flaş haber haline getirilmişti. Aşağıda olayın nasıl geliştiğini, nasıl basının büyük gazetelerinde yer aldığını açıklık getireceğim:
İİYİ PAPARA AAMMA BEN DEELEGEE DEĞİLİM
     Vatan gazetesi muhabiri olan Alaaddin bey, Tüm muhabirler gibi her gün kongreyi takip ediyordu. Ogün de kongreye gelmiş, ikinci başkan adayları ve bazı delegelerden kongre hakkında bilgi almağa başlamıştır. Bu arada Hukuk Fakültesi delegasyonu arasında oturmuştur. Sohbet ederken yanına gelen biri kendisine, sen de bize oy ver, her tur iki yüz elli lirayı al demiştir. Şaşıran ve heyecanlanan Vatan gazetesi muhabiri Alaaddin Beyin  , ( Muhabir konuşurken biraz kekelerdi ) , cevabı şöyle olmuş.
İİYİ PAPARA AAMMA BEN DEELEGEE DEĞİLİM
 Kongre salonunu hemen terk eden muhabir duyduklarını flaş haber olarak hem kendi gazetesine vermiş hem de birkaç büyük gazeteye vermişti. İşte sabahleyin gazetelerde gördüğümüz, gerçek birlikçileri üzen, hatta şok eden olayın hikâyesi böyleydi. Para ile delege ayartma yöntemi böylece ortaya çıkınca, muhalifler ve bazı dernekler biz para almadık, onlar aldı yarışına girerek kendilerini aklamağa çalıştılar. Yaptıkları basın toplamlarında birbirini itham ettiler. Ben ve ekibim olayın dışında kalmağa karar verdik.
BEŞ DERNEĞİN BANA YAPTIKLARI ÇAĞRI VE ZİYARET
     Bu beş denek adına yapılan görüşme talebinin içeriğinin ne olacağını gerçekten bende merak ettim. Destek vererek genel başkan seçtikleri Vehbi Ünal hakkında yaptıkları basın toplantılarında yaptıkları açıklamaları dışında acaba neler söyleyeceklerdi: Sözcüleri benden özür dilediklerini ifade ettikten sonra kongrede, genel başkan seçimlerinde yetersiz olduğunu bildikleri halde, ikinci başkanlığı almak için Vehbi Ünal ‘ a oy verdiklerini ifade ettikten sonra pişman olduklarını söylediler. Pişmanlık sebebi olarak da Vehbi Ünal ‘ ın adayları Turgut Dağcı ‘yı desteklemediğini ve MTTB nin hiçbir kademesinde çalışmadığını gösterdiler. Bu tatsız konuşmayı daha fazla uzamasını önlemek için ben söze girdim ve benden ne istiyorsunuz diye sordum. Cevapları şu oldu:
“ Vehbi Ünal’ın sözüne güvenerek destekledik. Şimdi hatamızı anladık, pişmanız. Başımıza geç, kongreyi devam ettirelim. Bir takrir vererek, genel başkanı düşürelim ve yeniden genel başkan seçtikten sonra, gündemin diğer maddelerini sırasıyla görüşerek, kongre çalışmalarını bitirelim.” Dediler. Cevabım şu oldu:
“ Kafalarınız biraz karışmış sanıyorum. İçinizde çok deneyimli arkadaşlar var. Buna rağmen bana bu teklifi nasıl yapıyorsunuz, doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum. Destek vererek seçilmesine sebep olduğunuz Vehbi Ünal yalnız sizin değil, Kongredeki delegelerin üçte ikisinin ( delegelerin 2/ 3 oyunu  ) alarak seçilmiştir. Birbirinizle kongre dışında yaptığınız antlaşmalar veya birbirinize verdiğiniz sözler doğrusu beni hiç ilgilendirmiyor. Birliğe yararlı olmak istiyorsanız kongreye kaldığı yerden devam ederek bitiriniz. Birliğin yeni genel başkanı Vehbi Ünal’ dır. Bende Vehbi Ünal’ ı genel başkan olarak tanıyorum. Bu sözlerimle sizleri üzdümse beni bağışlayın. “ dedim.  
     Biraz üzgün, birazda bana kırgın olarak yanımdan ayrıldılar.
GENEL BAŞKAN VEHBİ ÜNAL MAKAMINA HENÜZ OTURAMADİ
     Kongre Çalışmalarına katılmayan beş derneğin bana yaptıkları, yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığım, çağrı ve ziyaretlerinin akşamı birlik merkezinde tüm delegeler toplanmışlardı. Ayrı ayrı guruplar halinde aralarında tartışıyorlar ve kongre çalışmalarının devam etmesi için çareler arıyorlardı. Konferans salonun bulunduğu katta iki oda vardı. Birinde halk eğitim derneği başkanlığı, diğerinde MTTB genel başkanlığı ve İstanbul icra konseyi başkanlığı bulunuyordu. Ancak binanın tamamı Halk eğitim derneğine aitti. Öyle ki MTTB konferans ve spor salonlarında yapacağı faaliyetler için ücret ödemek zorundaydı. Bu durum biz birlikçileri gerçekten üzüyordu. Binanın tamamının birliğe verilmesi için yapılan girişimler ise netice vermiyordu.
     Saat 19 civarında Vehbi Ünal birliğe geldi. Kendisine ilgi gösterilmediği gibi, makam odasına girmesi bir bakıma engellendi. Çünkü makam odasının içi ve kapısının önü muhalefet yapan delegeler tarafından tutulmuştu. Beni gördü ve bana doğru geldi. Karşılıklı selamlaşmadan sonra bana şöyle hitap etti:
n  Koçum sen yiğit bir delikanlısın. Bunun için bunların bana karşı niçin böyle davrandıklarını sana açıklayacağım: Dün akşam beş dernek temsilcileri bana geldiler. Sohbet ettik, giderken biner lira istediler. Ne parası bu diye sordum. Söz vermiştin dediler. Para mara yok dedim ve s….. çektim dedi.
n  Bu söylediklerin benim için çok mühim. Para hususunda ne hassas olduğumu öğrendiğini sanıyorum. Bu gün bu beş dernek bana da geldiler ve sizi desteklemekle hata ettiklerini anladıklarını ifade ettikten sonra, benim için anlamsız olan bir öneride bulundular. Önerileri şuydu: “ Başımıza geç kongre çalışmalarını tekrar başlatalım. Vereceğimiz takrirle Vehbi Ünal’ ı düşürerek, yeniden genel başkan seçelim. “ dediler.
n  Kendilerine bu düşümcülerine katılmadığımı ve bu davranışlarının hukuki bir temele dayandırmanın bana göre mümkün olmadığını ifade ettim. Ayrıca bu davranışın birliğe ve birlikçilere yakışmayacağını ve böyle bir eylemin içinde olamayacağımı net bir şekilde söyledim. Benim için Genel Başkanlık seçimi bitmiştir ve genel başkan Vehbi Ünal’ dır. Size önerim kongreye katılmanızdır.
n  Vehbi ben sizi genel başkan olarak tanıyorum ve genel başkanlık koltuğun bu gün oturmanızı istiyorum dedim ve birlikte genel merkeze yöneldik. Kapı önündeki engelleyici çekildiler. İçeri girdik, Vehbi Ünal genel başkanlık makamına oturdu. Genel Başkan mevcut delegeler sohbet etmek istedi. Bunun üzerine ben delegelere başkanın isteğini duyurdum ve delegeleri içeri aldım.Bu sohbet sırasında karşılıklı sitemler olsa da güzel geçti. Sohbetin sonunda Genel başkan Vehbi Ünal kongrenin devamının Ankara da yapılacağını açıkladı.
KOGRENİN DEVAMI ANKARA DA TOPLANIYOR
          Genel Başkan Ankara’ ya döndükten sonra, yaptığı çağrı üzerine yarım kalan İstanbul kongresinin tamamlanması için, Ankara’ da devam kongresini topladı. Ben bu kongreye katılmadım. Bu bakımdan kongre çalışmaları hakkında ayrıntılı bir bilgi sahibi değilim. Ancak İstanbul’ deki ihtilafın kongreye aksetmediği için kalan gündem maddeleri görüşülerek kongre çalışmaları bitirilmişti. Yapılan seçimler sonucunda başkanlık divanı aşağıdaki gibi oluşmuştu:
Genel başkan Vehbi Ünal, İkinci başkan Muzaffer Filiz Yüce, Genel sekreter Hüseyin Sağıroğlu, Genel muhasip Mete Akıncı.